Saturday, 18 June 2011

[Big Brothers & Sisters] New doc: “လူသည္ မေသမ်ဳိး

created the doc: "
Rozoner King created the doc: ""လူသည္ မေသမ်ဳိး"

[By Boston Cat]

 

အနာဂတၱိအေမရိကန္သိပၸံရွင္မ်ားက နာႏိုတကၠႏိုေလာ္ဂ်ီ ႏွင့္ ခႏၶာေဗဒကို ပိုမိုနားလည္လာျခင္းမ်ားမွ ေနာက္ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ခန္႔ကာလအတြင္းမွာပင္ လူသားမ်ားသည္ "မေသမ်ဳိး" (Immortal) ျဖစ္လာေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ေဟာကိန္းထုတ္ခဲ့သည္။

 

ေရွးဆယ္စုႏွစ္မ်ား၏ အနာဂတ္ နည္းပညာမ်ားကို ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္သူ ေရး ကာ့ဇြီ (Ray Kurzwei) က "ကၽြန္ေတာ္နဲ႔ တျခားသိပၸံပညာရွင္အမ်ားအျပားဟာ ေနာက္ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ၀န္းက်င္ေလာက္မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ကိုယ္ခႏၶာကို ျပန္လည္ပ႐ိုဂရမ္ေရးဆြဲ (Reprogramme) ႏိုင္မယ့္ ေက်ာက္ေခတ္ေဆာ့၀ဲ (Stone-age Software) ေခၚတဲ့ နည္းလမ္းကို ရရွိလိမ့္မယ္လို႔ အခု ယံုၾကည္ေနၾကပါတယ္။ ဒီလိုဆိုရင္ အသက္အရြယ္ႀကီးရင့္မႈကို ေျပာင္းျပန္လွန္ၿပီး ရပ္တန္႔ေစႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။ နာႏိုတကၠႏိုေလာ္ဂ်ီက ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို အျမဲတမ္းအသက္ရွင္သန္ႏိုင္ေအာင္ ဖန္တီးေပးပါလိမ့္မယ္။

 

အသက္ ၆၁ ႏွစ္အရြယ္၊ မိုက္ခ႐ိုေဆာ့ဖ္နာယက ဘီလ္ဂိတ္ကိုယ္တိုင္က ကမၻာေပၚရွိ ဉာဏ္ရည္အထက္ျမက္ဆံုး အနာဂတၱိဆရာလို႔ ခ်ီးက်ဴးေထာပနာျပဳခံရတဲ့ သိပၸံပညာရွင္ႀကီးက "ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ လူ႔သမိုင္းရဲ႕ စိတ္လႈပ္ရွား စရာအေကာင္းဆံုး ကာလတစ္ခုကို ျဖတ္သန္းရွင္သန္ေနၾကပါတယ္" ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

 

"ကြန္ျပဴတာ နည္းပညာ၊ မ်ဳိး႐ိုးဗီဇအေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕နားလည္မႈနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ခႏၶာကိုယ္ရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ပံုေဆာ့၀ဲပ႐ိုဂရမ္ေတြဟာ မယံုႏိုင္စရာ အရွိန္အဟုန္နဲ႔ တိုးတက္ေနပါတယ္"

 

♀ ♀ ♀ ♀ ♀

 

အရွိန္ျမင့္တန္ျပန္က်ဳိးဥပေဒသ (Law of Accelerating Return) ဟု ေခၚသည့္ သူ၏သီအိုရီအရ

 

လူသားမ်ားသည္ ေရွ႕လာမည့္ (၂၅) ႏွစ္မွာ တူညီတဲ့ကုန္က်စရိတ္အတြက္

 

နည္းပညာဆိုင္ရာစြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈကို အဆေပါင္းသန္းေထာင္ခ်ီ ျမွင့္တင္ႏိုင္လိမ့္မည္ဟု

 

ဆိုပါသည္။

 

♀ ♀ ♀ ♀ ♀

 

ဆဲလ္ပမာဏသာရွိတဲ့ နာႏိုေဘာ့ထ္ (Nanobot) လို႔ေခၚတဲ့ ေသြးရည္ ေရငုပ္သေဘၤာေလးေတြကို တိရိစၦာန္ေတြမွာ စမ္းသပ္ၿပီးျဖစ္တယ္လို႔ သိပၸံပညာရွင္ေတြက ဆိုပါသည္။ ဤနာႏိုေဘာ့ထ္ကို အက်ိတ္အခဲေတြကို ဖ်က္ဆီးေခ်ဖ်က္ျခင္းနဲ႔ ခြဲစိတ္ကုသမႈေတြမွာ အမာရြတ္မထင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရာမွာ မၾကာခင္အသံုးခ်ႏိုင္ေတာ့မည္ ျဖစ္ပါသည္။ "အဆံုးစြန္ေျပာရရင္ နာႏိုေဘာ့ထ္ေတြကို လူရဲ႕ သဘာ၀ေသြးဆဲလ္ေတြ ေနရာမွာအစားထိုးၿပီး သူတို႔ရဲ႕စြမ္းေဆာင္ရည္ကို အဆေပါင္းေထာင္ခ်ီၿပီး တိုးပြားလာေအာင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္" ဟု သူက ျဖည့္စြက္ ေျပာၾကားသည္။

 

အရွိန္ျမင့္တန္ျပန္က်ဳိးဥပေဒသ (Law of Accelerating Return) ဟု ေခၚသည့္ သူ၏သီအိုရီအရ လူသားမ်ားသည္ ေရွ႕လာမည့္ (၂၅) ႏွစ္မွာ တူညီတဲ့ကုန္က်စရိတ္အတြက္ နည္းပညာဆိုင္ရာ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈကို အဆေပါင္းသန္းေထာင္ခ်ီ ျမွင့္တင္ႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ဆိုပါသည္။

 

နာႏိုတကၠႏိုေလာ္ဂ်ီသည္ လူသားကို မေသမ်ဳိးအျဖစ္ ေအာင္ျမင္မႈရေအာင္ ကူညီလိမ့္မည္ဟု ကာ့ဇြီက ဆိုသည္။ "ဒီရာစုႏွစ္ရဲ႕ အလယ္ပိုင္းေလာက္မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ဘယ္သူေတြျဖစ္တယ္ဆိုတာကို ပံုေဖာ္ေပးတဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ကိုယ္ခႏၶာနဲ႔ဦးေႏွာက္ေတြရဲ႕ အခ်က္အလက္မိတၱဴေတြကို သိမ္းဆည္း (Back-up) ႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။ ဒီလိုဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တကယ္ကို မေသမ်ဳိးျဖစ္ၿပီေပါ့"

 

"နာႏိုတကၠႏိုေလာ္ဂ်ီဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ စြမ္းေဆာင္မႈကိုလည္း က်ယ္ျပန္႔တိုးပြားလာေစ ပါလိမ့္မယ္။ စာအုပ္တစ္အုပ္ကို မိနစ္ပိုင္းအတြင္း ေရးသားႏိုင္စြမ္းလိုမ်ဳိးေပါ့" "ပံုရိပ္ေယာင္အစစ္အမွန္ (Virtual-reality) အေျခအေနကို သြားခ်င္သပဆိုရင္လည္း နာႏိုေဘာ့ထ္ေတြက ဦးေႏွာက္ရဲ႕အခ်က္ျပမႈေတြကို ပိတ္ပစ္ၿပီး မိမိသြားလိုရာ ဘယ္ေနရာကိုမဆို ေခၚေဆာင္သြားပါလိမ့္မယ္။ ပံုရိပ္ေယာင္လိင္ကိစၥဟာ (Virtual Sex) ဟာ ပံုမွန္လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္တစ္ခု ျဖစ္လာပါလိမ့္မယ္။ ၿပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ေန႔စဥ္ဘ၀မွာ ဘာေတြျဖစ္ပ်က္ေနတယ္ဆိုတာကို ပုံေဖာ္ျပတဲ့ "႐ုပ္ၾကြ" (Hologram) ပုံရိပ္ေတြ ဦးေႏွာက္မွာ ထင္ဟပ္လာပါလိမ့္မယ္" ဟု သူကဆိုသည္။

 

ဒါ့အျပင္ သိပၸံပညာရွင္မ်ားက အနာဂတ္တြင္ လူသားသည္ အတုျပဳလုပ္ထားေသာ အရိုး၊ ကိုယ္တြင္းအဂၤါမ်ားျဖင့္ "လူတစ္ပိုင္းစက္တစ္ပိုင္း" (Cyborg) မ်ားျဖစ္လာၾကလိမ့္မည္ဟုလည္း ေဟာကိန္းထုတ္ခဲ့သည္။

 

◄ ေတဇာ - လေရာင္လမ္း►


View Post on Facebook · Edit email settings · Reply to this email to add a comment.

No comments:

Post a Comment