Sunday, 19 June 2011

[Big Brothers & Sisters] New doc: ေဆာ္ဒီႏုိင္ငံ မကၠာျမဳိ႔ရွိ

created the doc: "ေဆာ္ဒီႏုိင္ငံ မကၠာျမဳိ႔ရွိ "
Rozoner King created the doc: "ေဆာ္ဒီႏုိင္ငံ မကၠာျမဳိ႔ရွိ "

ေဆာ္ဒီႏုိင္ငံ မကၠာျမဳိ႔ရွိ မင္းတုန္းမင္းႀကီးေျမ၀ယ္လွဴဒါန္းခဲ႔ေသာ ေဒါင္းဇရပ္ႀကီးျပန္လည္ရေစခ်င္

[By Swar Lay]

 

ေဆာ္ဒီႏုိင္ငံ မကၠာျမဳိ႔ရွိ မင္းတုန္းမင္းႀကီးေျမ၀ယ္လွဴဒါန္းခဲ႔ေသာ္ ေဒါင္းဇရပ္ႀကီးျပန္လည္ရေစခ်င္…

 

Q.အကုိနာမည္ အသက္ အလုပ္အကုိင္ေလးေျပာေပးပါ

Ans. က်ေတာ္နာမည္က ဟာဂ်ီဦးညီညီပါ.အလုပ္အကုိင္ကေတာ႔ ကုန္သည္ အသက္က ၃၆ ႏွစ္ပါ။

 

Q.မႏွစ္က အခက္အခဲေတြေျပာေပးပါ။။

Ans.မႏွစ္ကဆုိရင္ အဓိကႀကဳံခဲ႔ရတဲအခက္အခဲက မသြားရတာ ၊ေနာက္ျပီကုန္က်ေငြထက္၀က္ျပန္ရတာမ်ဳိး

ႀကဳံေတြ႔ရတယ္။အဓိကျပသာနာကေတာ႔ ဗီဇာခြဲတမ္းရရွိမႈထက္.ေအဂ်င္႔က လက္ခံျပီးတကယ္မသြားရတဲ႔သူ

ေတြကုိ ေငြျပန္မအမ္းတာပါ။အမ်ားဆုံးႀကဳံေတြ႔ရတာေတာ႔ နယ္ကလူေတြပါ။နယ္ကလူေတြဆုိရင္ တေယာက္

သြားရင္ တစ္မိသာစုလုံးလုိက္ပုိ႔ဖုိ႔ ရန္ကုန္တတ္လာေတာ႔ ေနစရိတ္ စားစရိတ္ ခရီးစရိတ္ အားလုံးရႈံးတဲ႔အျပင္

သြားဖုိ႔အတြက္ ေအဂ်င္႔ကုိသြင္းထားတဲ႔ ျမန္မာေငြ သိန္း ၂၀ ေက်ာ္ တခ်ဳိ႔တ၀က္ပဲ ျပန္လည္ရရွိခဲ႔ပါတယ္။

 

Q.ဒီႏွစ္မွာေကာ ဘယ္လုိျပင္ဆင္ထားလဲ။

Ans.ဗီဇာေတြကုိ ေဆာ္ဒီသံရုံးက အလကားေပးထားတာပါ။ဒီလုိအလကားေပးထားတဲ႔ ဗီဇာေတြကုိေအဂ်င္႔က

ေရာင္းစားတာ ဗီဇာအတြက္ပုိက္ဆံေတာင္းတာ ဒါမ်ဳိးေတြကုိ ေရွာင္ႀကဥ္ဖုိ႔လုိမယ္။လက္ရွိေဆာင္ရြက္ခြင္႔ရေန

တဲ႔ကုိယ္စားလွယ္ငါးဦးကုိလည္း ေအးဂ်င္႔အျဖစ္မလုပ္ကုိင္ေစခ်င္တဲ႔အျပင္ အမွန္တကယ္တာ၀န္ယူႏုိင္တဲ႔

ကုမၸဏီေတြကုိပဲ လုပ္ကုိင္ခြင္႔ခ်ထားေစခ်င္ပါတယ္။ဟာ႔ဂ်္ခရီးစဥ္နီးလာမွ ထျပီးလုပ္တဲ႔ ရာသီစာေအးဂ်င္႔တခ်ဳိ႔

ကလည္း အမ်ားဆုံးလိမ္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

 

Q.ကုမၸဏီ ၊ ေအးဂ်င္႔ေတြကုိ ဘာေျပာခ်င္ပါသလဲ။

Ans.ဒီလုိ ဟာ႔ဂ်္ခရီးစဥ္ဆုိတာ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ေတြအတြက္ အလြန္အေရးႀကီးတဲ႔ မ႑ိဳင္ငါးခ်က္က

တခ်က္ထမ္းေဆာင္သာျဖစ္လုိ႔ သြားသူအားလုံးက အလွဴလုိသေဘာထားျပီး ရွိသမွ်ေငြ ပုံေအာသုံးတဲ႔အတြက္

ေအးဂ်င္႔ေတြ အျမတ္အမ်ားႀကီးရပါတယ္။ေအးဂ်င္႔ေတြအေနနဲ႔ ကုိယ္လုပ္ႏုိင္တဲ႔ အေရအတြက္ထက္ ပုိျပီး

လက္မခံဖုိ႔ ၊ ဗီဇာခြဲတမ္းမေရာင္းဖုိ႔ ေႀကာ္ျငာထားတဲ႔ ၀န္ေဆာင္မႈအတုိင္း အျပည္႔အ၀ေပးဖုိ႔လုိပါတယ္။ဒီမွာ

၀န္ေဆာင္မႈဘယ္လုိေပးမယ္ေျပာေျပာ မကၠာေရာက္တာနဲ႔ ေအးဂ်င္႔ေတြ ဒုကၡေပးသမွ်ခံရပါတယ္။ဒီႏွစ္သြား

မယ္႔သူေတြက ဘာသာေရးအဖြဲ႔အစည္းေတြက အာမခံခ်က္ေပးထားတဲ႔ ကုမၸဏီေတြနဲ႔ခ်ိတ္ဆက္သြားဖုိ႔လုိပါ

တယ္။လူဆုိတာ ေသမ်ဳိးပါ။မႏွစ္က သြားဖုိ႔ျပင္ဆင္တဲ႔သူေတြဆုိရင္ မသြားရလုိ႔ ေသသြားရင္ သူ႕မွာ က်ေတာ္

တုိ႔ဘာသာ၀င္ ေတြရဲ႕ အေရးႀကီးလုပ္ေဆာင္ရတဲ႔ အခ်က္မလုပ္ရလုိ႔ အလြန္အမင္းနစ္နာပါတယ္။ျမန္မာႏုိင္ငံ

လုံးဆုိင္ရာ အစၥလာမ္ဘာသာေရးအဖြဲ႔ႀကီးက ပထမဆုံးအႀကိမ္ ဦးစီးခြင္႔ရတဲ႔အတြက္ ႏွစ္စဥ္ႀကဳံေတြ႔ေနႀက

အခက္အခဲေတြေလ်ာ႔နည္းဖုိ႔ေမွ်ာ္လင္႔လုိ႔ရပါတယ္။ ကုိယ္စားလွယ္ငါဦးလည္း ကုိယ္က်ဴိးမဖက္ပဲ တစ္ဦး

တေယာက္မ်က္ႏွာမႀကည္႔ပဲနဲ႔ မူစလင္အားလုံးအစဥ္ေျပေအာင္ ဟာဂ်္ခရီးမွာအစဥ္ေျပေအာင္ေဆာင္ရြက္

ေပးေစခ်င္ပါတယ္။

 

ဒီႏွစ္သြားတဲ႔သူေတြအေနနဲ႔ တစ္ဆင္႔ခံေအးဂ်င္႔ေတြကုိမဆက္သြယ္ပဲ သာသနာေရးရာဦးစီးဌာနအသိအမွတ္ျပဳ

ေတြ အာမခံေပးထားတဲ႔ ေအးဂ်င္႔ေတြနဲ႔ခ်ိတ္ဆက္သြားပါ။ေနာက္ျပီး ေဆာ္ဒီအာေရးဗီယားႏုိ္င္ငံ မကၠာျမဳိ႔မွာ

မင္းတုန္းမင္းႀကီး ေျမ၀ယ္ျပီး ျမန္မာဟာဂ်ီေတြ တည္းခုိဖုိ႔ လွဴဒါန္းထားတဲ႔ေဒါင္းဇရပ္ႀကီးယခင္ကရွိပါတယ္။

အခုအခ်ိန္မွာ ေဟာင္းႏြမ္းလုိ႔ဖ်က္သိမ္းထားပါတယ္။ျမန္မာႏုိင္ငံက ဟာဂ်ီေတြ တည္းခုိဖုိ ျပန္ေပးမယ္ေျပာ

ေပမယ္႔ အခုအခ်ိန္အထိ ျပန္မရေသးပါဘူး။ကမၻာ႔ႏုိင္ငံတုိင္းမွာ မူစလင္ေတြ ရွိေပမယ္႔ ဘယ္ႏုိင္ငံမွ အခုလုိ

ေျမ၀ယ္ျပီး တည္းခုိဖုိ႔လုပ္မေပးပါဘူး။ဒါဟာလြတ္လပ္စြာကုိးကြယ္ခြင္႔ရတဲ႔အျပင္ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ေတြ

အေပၚထားတဲ႔ ျမန္မာအုပ္ခ်ဳပ္သူေတြရဲ႕ ေစတနာပါ။ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္လည္း ဂုဏ္ယူစရာပါ။၀န္ေဆာင္မႈ

အျပည္႔အ၀မေပးတဲ႔ ကုမၸဏီေတြကုိလည္း နာမည္ပ်က္စာရင္းထည္႔သြင္းေစခ်င္ပါတယ္။ျမန္မာႏုိင္ငံပုိင္

ေဒါင္းဇရပ္ႀကီးကုိလည္း ျမန္မာဟာဂ်ီေတြ အသုံးျပဳဖုိ႔လည္း ေဆာင္ရြက္ေစခ်င္တယ္။ျမန္မာႏုိင္ငံလုံးဆိုင္ရာ

အစၥလာမ္ဘာသာေရးအဖြဲ႔ႀကီးကလည္း ျမန္မာဟာဂ်ီေတြအစစရာရာအစဥ္ေျပေအာင္ ကူညီေပးဖုိ႔ေမွ်ာ္လင္႔

ပါတယ္။၀န္ေဆာင္မႈေပးမယ္႔ ေအးဂ်င္႔ေတြကလည္း သတ္မွတ္ထားတဲ႔စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြကုိလုိက္နာဖုိ႔

ေမွ်ာ္လင္႔ပါသည္ဟု" ဟာဂ်ီဦးညီညီ ႏွင္႔ ကုိေဇာ္မင္းလတ္(အစၥလာမ္ ဘာသာ၀င္)မွေျပာသည္။

 

ယခုႏွစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံဟာဂ်ီမ်ားအတြက္ ဗီဇာခြဲတမ္း ၅၀၀၀ (ငါးေထာင္)ရရွိထားျပီး ခြဲတမ္း ၂၀၀၀ (၂ေထာင္)

ထပ္မံေတာင္ခံထားေႀကာင္း Travel & Tour ကုမၸဏီတခုလွ်င္ ခြဲတမ္း ၅၀ စီေပးမည္ျဖစ္ျပီးအာမခံေငြ ၂၅သိန္း

ေတာင္းခံမည္ျဖစ္ေႀကာင္းႏွင္႔ ယခုႏွစ္ဟာဂ်ီခရီးစဥ္အတြက္ ၀န္ေဆာင္မႈအလုိက္ ကန္ေဒၚလာ ၃၀၀၀ (သုံးေထာင္)မွ ၄၂၀၀ (ေလးေထာင္ႏွစ္ရာ) အႀကားကုန္က်ႏုိင္ေႀကာင္းအား အယ္ဟာဂ်္အဆင္႔ရွိသူဦးမွ

ေျပာႀကားခဲ႔သည္။

 

ေရးသားသူ

DANGER

 

Credit to News Watch ဂ်ာနယ္ ၁၅.၆.၁၁


View Post on Facebook · Edit email settings · Reply to this email to add a comment.

No comments:

Post a Comment