Sunday, 19 June 2011

[Big Brothers & Sisters] New doc: သိတယ္ သိုု ့ေသာ္ မလုုပ္ ခ်င္ၾက ဘူး သိုု ့ေသာ္ ပါးစပ္ဖ်ားက ေျပာၾကတယ္။

created the doc: "သိတယ္ သိုု ့ေသာ္ မလုုပ္ ခ်င္ၾက ဘူး သိုု ့ေသာ္ ပါးစပ္ဖ်ားက ေျပာၾကတယ္။"
Rozoner King created the doc: "သိတယ္ သိုု ့ေသာ္ မလုုပ္ ခ်င္ၾက ဘူး သိုု ့ေသာ္ ပါးစပ္ဖ်ားက ေျပာၾကတယ္။"

[By Let's Work]

 

ဘယ္သူေၾကာင့္ဆိုုျပီးေတာ့လက္ညိုုးထိုုးစရာမလိုုပါဘူး။ အျပစ္ကေတာ့ အားလံုုး ေသာ သူတိုုင္း ရဲ ့ကိုုယ္နဲ ့ကိုုယ္သာျဖစ္ပါတယ္။

ပါးစပ္နဲ ့မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ျပင္းထန္ၾက၊ ခ်စ္ၾက ၊ အသက္ေပးမတတ္ အေျပာေတြနဲ ့ တဒဂၤခဏ မွာရိွေနတဲ့ အခင္းအက်င္းရဲ ့

အေနအထားကိုု ၾကည့္ျပီးေတာ့ လည္းေကာင္း၊ ၾကာရွည္စြာ စိတ္ခံစားမႈေတြရဲ ့အေပၚကေန ေပါက္ဖြားလာျပီး ဆင့္ကဲ ထြက္လာတဲ့ စကားစုုေတြပါလိုု ့ဘဲေျပာေျပာေပါ့  ၊ အားလံုုးသိၾကပါသည္ အေျဖကိုုဘယ္လိုုရွာရမည္နည္းဆိုုတာကိုု၊   သိတယ္ သိုု ့ေသာ္ မလုုပ္ခ်င္ၾကဘူး သိုု ့ေသာ္ ပါးစပ္ဖ်ား နဲ ့ေပါ့ေပါ့ေလးေျပာခ်င္ၾကခ်င္ၾကသည္။ 

 

တစ္ခါတစ္ခါ ပဋိပကၡမ်ားရဲ ့ တြန္းအားနဲ ့ေပါက္ကြဲထြက္လာတဲ့ လႈပ္ရွားမႈ သံစဥ္နဲ ့အျဖစ္အပ်က္ အခင္းအက်င္းေတြကလည္း

ေရွ့ဆက္ရမဲ့မိမိတိုု ့ဘ၀ ခရီး (မေသခင္အထိေပါ့) အတြက္တံဆာ ဆင္ လုုပ္ေဆာင္မႈ ေတြ အျဖစ္ တြဲဖိုု ့ထိ ၊ အားလံုုး ေသာ သူတိုု ့လုုပ္တတ္လာၾကသည္၊ ၾကိုုးစားအားထုုတ္ၾကသည္၊ ျဖတ္သန္းခဲ့ရတဲ့ ကာလေတြရဲ ့ျဖစ္စဥ္မ်ားရဲ ့တြန္းအားမ်ားလိုု ့ဘဲဆိုုခ်င္ပါသည္။  

 

ဟုုတ္တယ္ မဟုုတ္ဘူးဆိုုတာ ယေန ့ၾကံုုေတြေနရတဲ့ျမင္ကြင္း၊ ျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့ အေျခအေနေတြြက သက္ေသ ခံေပးေနပါတယ္။

ကဲ အားလံုုးမွာအျပစ္ရိွပါတယ္ ( အားလံုုးဆိုုမွေတာ့ ကြ်န္ေတာ္လည္းပါ၀င္တယ္လိုု ့သတ္မွတ္ပါတယ္)

 

ေခတ္အလိုုက္ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့တဲ့ ျဖစ္စဥ္ၾကီးမွာ သူမွန္တယ္ ငါမွန္တယ္ သူက တဖက္စြန္း ကိုုယ္က တဖက္စြန္း၊ တခ်ဳိ ့က အလည္လတ္ စသျဖင့္ အားလံုုးကိုုယ္စီကိုုယ္ဌာ့ ကိုုယ္က်င္လည္ရာ ကိုုယ္မ်က္ျမင္ရာ ကိုုယ္ရဲ ့တန္ဖိုုးထားရာေတြနဲ ့တိုုင္းနွိဳင္းယွဥ္ျပီးေတာ့ ယေန ့ထိေျပာေနၾကပါတယ္။

 

ဒီေန ့ထိ အဲလိုုေျပာေနနိဳင္ေအာင္လည္း ၾကားကေန ရိုုးသားေသာ ျပည္သူေတြမွာ အေရာင္ဆိုုးခံရသလိုုေျမဇာေတြျဖစ္ခဲ့ၾကရသည္။

 

ဆင့္ကဲဆင့္ကဲျဖစ္ပြားလာေသာ ကြာျခားမႈအေတြးအေခၚပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ ေနာက္ဆံုုး နိဳင္ငံနဲ ့တ၀ွမ္းမွာရိွတဲ့ ျပည္သူ ၄၀% က ည ေန ့ထိ တိုုင္ေအာင္ ေရ၊ မီး စံုုစြာ နဲ ့လည္းေကာင္း၊ က်န္းမားေရး ျပဳစုုေစာင့္ေရွာက္မႈကိုုလည္းေကာင္း၊၊ ေကာင္းမြန္ေသာပညာေရးစနစ္ နဲ ့ သင္ၾကားနိဳင္မႈတိုု ့ကိုု မရတဲ့အျဖစ္ ကိုု ေရာက္သြား ရပါ ေတာ့တယ္။

 

ဤ သည္လည္း ဘာဘဲေျပာေျပာ အုုပ္ခ်ဳပ္သူအစိုုးအျပစ္ျဖစ္သည္. ဘာဘဲေျပာေျပာ အုုပ္ခ်ဳပ္သူအစိုုးရသည္  ေခါင္းခံ ရ မည္ျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုုေသာ အုုပ္စိုုးသူအစိုုးရ ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ အုုပ္ခ်ဳက္သူအစိုုးရကေန ျပန္လည္ထိမ္း ေက်ာင္း ျပဳျပင္ျခင္းမရိွခဲ့ဘဲ ဆက္တိုုက္ မွားယြင္းခဲ့ေသာအုုပ္ခ်ဳပ္မႈ ့ေၾကာင့္ နိဳင္ငံသား၀န္ထမ္းတိုုင္းသည္လည္းေကာင္း၊  စစ္ဖက္ဆိုုင္ရာတပ္မေတာ္သားတိုုင္းသည္လည္းေကာင္း၊ နိဳင္ငံသားတိုုင္းတြင္  ေခတ္နဲ ့ကိုုခ်ီျပီးေတာ့ အခြင့္အေရး၊ လုုပ္ပိုုင္ခြင့္နဲ ့ခံစားပိုုင္ခြင့္ကိုု ကိုုယ္က်ဳိးအျဖစ္သံုုးတတ္သြားေအာင္ကိုု ေတြ ့ရပါေတာ့သည္။ 

 

ေသေသခ်ာခ်ာၾကည့္လွ်င္ ဟိုုး လြတ္လပ္ေရးရျပီးစကတည္းက  ျမန္မာနိဳင္ငံမွာ  မိမိတိုု ့ရဲ ့လုုပ္ပိုုင္ခြင့္ေပၚမွာ ကိုုယ္က်ဳိးစီးပြား၊ နိဳင္ငံေရး ၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ ဘာသာေရး ထိတိုုင္ေအာင္ သိသိသာသာ မသိမသာ အသံုုးခ်လာတာကိုု ေတြ ့ရမည္ျဖစ္သည္။

ထိုုသိုု ့ျပုုလုုပ္သည္ကိုု လည္း အမ်ားသူဌာ အားလံုုးက ၀ိုုင္း၀န္း  မ်က္စီရွန္းခြင့္ ေပးလာ ၾက၊ ေပးၾကဖိုု ့ၾကိုုးစားၾကတယ္ ဆိုုရင္မမွားပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုုေသာ ေသေဖၚေသဖက္ အက်င့္ပ်က္ဖက္ကိုု ညိွလိုုေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ 

အားလံုုးသိၾကပါတယ္ အမွန္လည္းသိၾကပါတယ္ သိုု ့ေပမဲ့ အားလံုုးအက်င့္ပါသြားျပီ။

 

ျမန္မာနိဳင္ငံရဲ ့လူေနမႈအသိုုင္းအ၀ိုုင္းနဲ ့အုုပ္ခ်ဳပ္မႈ ယႏၱယားၾကီးထဲမွာ ဒီလိုု စိတ္မ်ဳိး ျဖစ္တာလာတာကိုု သတိထားမိသူ ပညာတတ္သူေတြ၊ ေလ့လာသူေတြက ေထာက္ျပေျပာဆိုုခ်င္ေပမဲ့ ျမန္မာနိဳင္ငံရဲ ့နိဳင္ငံသူနိဳင္ငံသားမ်ားရဲ ့စရိုုက္တစ္ခုုျဖစ္တဲ့ ေဖ့ါျပီး အေၾကာင္း ရွာ၊ အေကာင္းျမင္ျပီး၊ ၾကည့္တတ္တဲ ့အက်င့္၊ ခြင့္လြတ္တတ္တဲ့အက်င့္ေၾကာင့္ လုုပ္ပိုုင္ခြင့္အေပၚတြင္ အက်ဳိးရွာယူျခင္းဆိုုေသာ အက်င့္ဆိုုးသည္ ကြ်န္ေတာ္တိုု ့ယေန ့ေခတ္ထိ ကပ္ပါလာေတာ့သည္။

 

ဘယ္အလႊာ၊ ဘယ္အသိုုင္း၀ိုုင္းဘဲျဖစ္ျဖစ္၊  ျဖစ္တည္လာခဲ့တဲ့လွန္ျပီးေတာ့ေျပာဖိုု ့မၾကိုုးစားနဲ ့၊ေျပာမယ္ ဖြင့္ခ် မယ္ဆိုုရင္ အားလံုုးက ပါးကိုုက္နားကိုုက္ကိုု နည္းမ်ဳိးစံုုနဲ ့လုုပ္ၾကပါတယ္။ ဒါက ဘာသာေရး  အဖြဲ ့ေပါင္းစံုု ကေန နိဳင္ငံေရး ၊လူမႈေရး အဖြဲ ့မ်ားထိျဖစ္ေနတာပါ၊

 

တခ်ိန္တည္းမွာဘဲ အားလံုုးက လုုပ္ပိုုင္ခြင့္နဲ ့ဒီလုုပ္ပိုုင္ခြင့္ေပၚမွာ ပိုုက္ဆံလုုပ္တတ္သြားျပီးကိုုယ္အတြက္ကိုုယ္ ၾကည့္သြားတတ္ျပီ ဆိုုတဲ့အေနအထားကိုု ေနရာတိုုင္းမွာ ျဖစ္တည္ေနပါတယ္လိုု ့ယေန ့လိုု ေခတ္ကာလမွာေျပာရင္ မွားမည္မထင္ပါ။ 

 

ၾကိုုက္တဲ့ေခါင္းစဥ္ ေအာက္မွာေသေသခ်ာခ်ာ ၾကည့္ရင္ေတြျမင္ရတဲ့ အခင္းအက်င္းေတြက အရိွပကတိ အျဖစ္ပါ။

သိုု ့ေပမဲ့ ဒီအရိွပကတိေတြရဲ ့ ေျပာင္းလဲေအာင္လုုပ္ဖိုု ့အတြက္ သိလည္းသိပါတယ္ ၊ လုုပ္လိုု ့ရပါတယ္။ သိုု ့ေသာ္ တခ်ိန္တည္းမွာဘဲ

အုုပ္ခ်ဳပ္သူ အဆင့္လိုုက္တြင္ျဖစ္ေနေသာ အရာက ဒီလုုပ္ပိုုင္ခြင့္ေတြ ကေန ေငြေၾကးရတယ္ဆိုုတာကိုုသိေနတယ္။

ဒီေငြေၾကးနဲ ့ေပးကမ္းစြန္ ့ၾကဲျပီးအုုပ္စုုလုုပ္မင္းလုုပ္နိဳင္တာကိုုသိေနတယ္။

ဒီလုုပ္ပိုင္ခြင့္မရိွေတာ့ရင္ မိမိမွာရိွတာေတြအကုုန္ဘာမွမတိုုးပြားလာနိဳင္သလိုု၊ မိမိျပဳခဲ့ေသာ အတိမ္အနက္ေပၚတြင္မႈတည္ျပီး ျပန္လည္ ခံရမဲ့ ကိစၥအေထြေထြကိုုလည္း ထိုုသူတိုု ့ရဲ့ နွလံုုးသားအသိမွာေကာ၊ ဦးေနာက္အသိမွာေကာ ခြ်မ္းခ်က္မရိွ  နားလည္ထားၾကတယ္။

 

 ဒီေတာ့ ဒီလုုပ္ပိုုင္ခြင့္ရထားတဲ့ေနရာေတြကိုု လုုပ္ေဆာင္ေနသူ ဘယ္သူကမွ တျခား ဘယ္သူကိုု မဆိုု လြယ္လြယ္ကူကူနဲ ့လြဲေျပာင္းေပးျခင္းလုုပ္ဖိုု ့အတြက္ မလုုပ္ၾကေတာ့ေခ်။ 

 

ေနာက္ဆံုုးလြတ္ေပးရသည့္တိုုင္ေအာင္ ဒီလုုပ္ပိုုင္ခြင့္ဆိုုတဲ့ အာဏာရိွတံုုး မိမိဘ၀အတြက္စည္းစိမ္ခ်မ္းသာမႈကိုု ရေအာင္လုုပ္ရမယ္ဆိုုတဲ့ အျမင္ေတြ၊ တခ်ိန္တည္းမွာဘဲမိမိအလိုု ကဲသိုု ့တူသူမ်ားစုုရံုုးျခင္းျဖင့္ နယ္ စား၊ ျမိုု စား မ်ား ထာ၀ရ ရပ္တည္ေနခ်င္ၾကတာကေတာ့ ျမန္မာနိဳင္ငံရဲ ့အဖြဲ ့အစည္းတိုုင္းလိုုလိုုမွာ ရိွေနပါတယ္။  အထုုူးသျဖင့္ လက္နက္မ်ားကိုုင္ကာ စစ္မင္းမ်ားသဖြယ္ လုုပ္ကိုုင္ခြင့္ရထား ၾကေသာ စစ္တိုုင္းမွဴးမ်ား၊ နယ္မွဴးမ်ား၊ ေဒသမွဴးမ်ား သူ ေနရာနဲ ့သူအာဏာနဲ ့သူအေလွ်ာက္ျဖစ္သလိုု၊ ေတာ္လွန္ေရး လက္နက္ကိုုင္ အုုပ္စုုမ်ားလည္း ထိုု ့အတူပင္ျဖစ္သည္။ ( သူခိုုးၾကီးနဲ ့သူခိုုးေလးဘဲကြာပါသည္)

 

အာဏာနဲ့လုုပ္ပိုုင္ခြင့္ ၊ေငြေၾကး တိုု ့သည္ ထိုုလက္နက္ ကိုုင္ စစ္မင္းမ်ား၊ လက္နက္ကိုုင္ အုုပ္စုု မ်ားအတြက္ ကိုုယ္က်ဳိး စီပြားေရးသဖြယ္ ျဖစ္တည္လာေတာ့သည္။ စီးပြားေရးေလးဆန္လာသည္။ လူမႈေရး၊ လူအခြင့္အေရး၊ ဘာေရးညာေရးတိုု ့သည္ ထိုုသူတိုု ့တစ္ဖက္နဲ ့တစ္ဖက္ အတြက္ ပါ၀ါ ညိွစရာ တြင္လိုု အပ္ေသာ အသံုုးခ်စရာ စကားလံုုးမ်ားျဖစ္လာေတာ့သည္။

 

ထိုုကဲ့သိုု ့လည္းျဖစ္တည္ေနသည္ကိုု ေသေသခ်ာခ်ာၾကည့္လွ်င္ ယေန ့ကုုန္လြန္ခဲ့ေသာ နွစ္ ၂၀ အတြင္းေကာင္း ေကာင္း ၾကီးျမင္သာေအာင္ရွာေဖြ ေလ့လာလိုု ့ရနိဳင္ပါသည္။

မိမိတိုု ့ရဲ ့ပါ၀ါနဲ ့အာဏာနဲ ့လုုပ္ပိုုင္ခြင့္ ကိုုထိလာသည္ထင္တာနဲ ့ခ်ကစားစရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုု တဖက္နဲ ့တဖက္ မစားရ၀မခန္း တင္ျပေျပာဆိုုၾကေတာ့သည္။ ထိပါးတိုုက္ခိုုက္ ျဖိုုခြင္းရန္ရွာ ၾကေတာ့သည္။

 

 ရိုုးသားတဲ့ အမ်ားျပည္သူေတြသာ အေခ်ာင္ ေဆးဆိုုးပန္းရိုုက္လုုပ္တာကိုု ခံရသည္။  ရိုုးသားတဲ့ျပည္သူေတြ သည္ သူတိုု ့ဘ၀ဧခ်မ္းျပီးေပ်ာ္ရြင္စြာနဲ ့လုုပ္ကိုုင္စားေသာက္ဖိုု ့နဲ ့ယံုုၾကည္ရာ ဘာသာအတိုုင္းက်င့္ၾကံေနထိုုင္သြားဖိုု ့သာစိတ္၀င္စားၾကသည္။

သိုု ့ေသာ္ ထိုု ့သိုု ့ေနထိုုင္ခြင့္ကိုု မေပးေခ်၊ ထိုုသူတိုု ့ကာမည္သူနည္း ၊ 

 

မည္သိုု ့ပင္ဆိုုေစကာမႈ  သမိုုင္းေရစီးေၾကာင္းသည္ ရပ္တန္ ့မေနပါ၊ စီးဆင္းေနျမဲျဖစ္သည္။ သည့္အတြက္ ဆက္လက္လိုုက္ပါေနရအံုုးမည္မွာ နိဳင္ငံသားတိုုင္းျဖစ္သည္။ ထိုု ့ေၾကာင့္ ယေန ့အခ်ိန္သည္ နိုုင္ငံေရးအသြင္ေျပာင္း သည္ကာလဘဲဆိုုဆိုု၊ ေခတ္သစ္ဒီမိုုကေရစီနိဳင္ငံေတာ္ကိုု ဘဲခ်ီတက္သည္ျဖစ္ေစ၊ အေရးၾကီးသည္မွာ ဦးေဆာင္သူ က စျပီး

ေအာက္ေျခ ျပည္သူထိ အထိ  အမ်ဳိးသားေရးအသြင္ျဖင့္  မိမိတိုု ့ရဲ ့အနူတ္လကၡဏာကိုု ေဆာင္ေနေသာ အက်င့္စာရိတၱ ေတြကိုု အရင္ဆံုုးျပဳျပင္ရပါေတာ့မည္လိုု ့ယံုုၾကည္ပါသည္။

 

ဤကိစၥသည္ ျမန္မာနိဳင္ငံရဲ ့အေရးၾကီးေသာ ပထမဆံုုး အလုုပ္ျဖစ္ပါသည္. ျငိမ္းခ်မ္းေရး ၊ျပည္တြင္းစစ္ရပ္ဆဲေရးထက္ ပိုုျပီးေတာ့ အေရးၾကီးပါသည္။ စိတ္ဓါတ္ယိုုယြင္းပ်က္ဆီးေနပါတယ္ဆိုုမွေတာ့ ထိုုျငိမ္းခ်မ္းေရး ၊ျပည္တြင္းစစ္ရပ္ဆဲေရး၊ ဒီမိုုကေရစီေရး၊ တရားမွ်တေရး၊ ဥပေဒစိုုးမိုုးေရး၊ တန္းတူ ညီတူရိွေရး စသျဖင့္စသျဖင့္ တိုု ့သည္ အခ်ည္းနွီးသာျဖစ္သည္။


View Post on Facebook · Edit email settings · Reply to this email to add a comment.

No comments:

Post a Comment