Tuesday, 21 June 2011

[Big Brothers & Sisters] New doc: စကၠန္႕ ၆၀အတြင္း က်န္းမာေရး စစ္ေဆးျခင္း

created the doc: "စကၠန္႕ ၆၀အတြင္း က်န္းမာေရး စစ္ေဆးျခင္း"
Rozoner King created the doc: "စကၠန္႕ ၆၀အတြင္း က်န္းမာေရး စစ္ေဆးျခင္း"

[By Sin Myanmar Guy]

 

ယခုေဆာင္းပါးမွာ ေဖာ္ျပမယ့္ သတိေပးလကၡဏာမ်ားကို လ်စ္လ်ဴရႈျခင္းမျပဳပါနဲ႕။ အဲဒီလကၡဏာေတြဟာ ေနာက္ခံက်န္းမာေရး ျပႆနာမ်ားကိုညႊန္ျပေပးေနေသာ လကၡဏာမ်ားျဖစ္ေနႏိုင္ပါတယ္။

 

သင့္ရဲ႕က်န္းမာေရးဟာ အျခားသူေတြထက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေနတယ္လို႕ခံယူထားပါသလား။ ဒါဆိုရင္ သင့္ရဲ႕က်န္းမာေရးသည္ အေကာင္းဆံုးအေနအထားမွာရွိတယ္ဆိုတာေသခ်ာေအာင္ ပံုမွန္က်န္းမာေရး စစ္ေဆးျခင္းျပဳလုပ္ရမယ္ဆိုတဲ့အသိကိုလည္း ရရွိထား သင့္ပါတယ္။ ကြၽႏု္ပ္တို႕ ဘယ္ေလာက္ထိ

က်န္းမာေနတယ္ဆိုတာ ခႏၶာကိုယ္က အခ်က္ျပ သဲလြန္စမ်ားေပးေနပါတယ္။ ပံုမွန္ က်န္းမာေရးစစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္ျခင္း

ဟာ က်န္းမာၾကံ႕ခိုင္ေစျပီးအခ်ိဳ႕ေသာေရာဂါဘယမ်ား က်ေရာက္မည့္ အႏၲရာယ္အခြင့္အလမ္းမ်ားကိုပါဖယ္ရွားႏိုင္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ အိမ္မွာ အလြယ္တကူျပဳလုပ္ႏုိင္တဲ့ စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈ ၈မ်ိဳးကိုေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။

 

၁။ ေရကိုလံုေလာက္စြာ ေသာက္ရဲ႕လား

လက္ဖမိုးေပၚက အေရျပားကို ဆဲြမၾကည့္လိုက္ပါ။ လႊတ္လိုက္ရင္သင့္ရဲ႕အေရျပားဟာ မူလအတိုင္း လ်င္ျမန္စြာ ေရာက္ရွိသြားတယ္ ဆိုပါက သင္ဟာေရကို လံုေလာက္စြာ ေသာက္ေနတဲ့သူ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။

 

တကယ္လို႕ စကၠန္႕အနည္းငယ္ၾကာမွ မူလေနရာျပန္ေရာက္သြားတယ္ဆိုရင္သင့္မွာေရဓာတ္ခန္းေျခာက္မႈ ရွိေနႏိုင္ပါတယ္။ လူ႕ခႏၶာ ကိုယ္ရဲ႕သံုးပံုႏွစ္ပံုဟာ ေရနဲ႕ဖြဲ႕စည္းထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီပမာဏကို

ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ဖို႕လိုပါတယ္။ အေၾကာင္းကေတာ့ ခႏၶာကိုယ္ ထဲမွာရွိတဲ့ကလာပ္စည္းေတြရဲ႕ ဓာတုတံု႕ျပန္ေျပာင္းလဲမႈေတြအတြက္ ေရလိုအပ္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ပါတယ္။ ခႏၶာကိုယ္အတြင္းမွာ အဟာရ ဓာတ္မ်ားကို သယ္ယူပို႕ေဆာင္ေပးတဲ့ေသြးအတြက္လည္း ေရလိုအပ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တစ္ေန႕လွ်င္ ေရ ၆ဖန္ခြက္မွ၈ဖန္ခြက္ၾကား ေသာက္ေပးသင့္ပါတယ္။

 

၂။ ပါးစပ္ကို က်ယ္က်ယ္ဖြင့္လိုက္ပါ

ျပီးခဲ့တဲ့ ၁၀ႏွစ္အတြင္း ခံတြင္းကင္ဆာ ျဖစ္ပြားႏႈန္းဟာ အမ်ိဳးသားမ်ားနဲ႕ႏႈိင္းယွဥ္ရင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနနဲ႕ သံုးပံုတစ္ပံုခန္႕ ပိုမိုမ်ားျပားလာတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနနဲ႕ ခံတြင္းစစ္ေဆးမႈကို

ပံုမွန္ျပဳလုပ္သင့္ေၾကာင္း ယူေကႏိုင္ငံ ခံတြင္း က်န္းမာေရးဆိုင္ရာေဖာင္ေဒးရွင္းက တိုက္တြန္းထားတာရွိပါတယ္။

 

ရွာေဖြရမယ့္ လကၡဏာမ်ားကေတာ့ လွ်ာေပၚမွာ အနီေရာင္အနာမ်ား အျဖဴဖတ္မ်ားအျမဲတမ္းရွိေနျပီး ၄င္းတို႕ဟာ ရက္သတၲပါတ္ ၃ပါတ္ အတြင္း အနာက်က္သြားျခင္း၊ေပ်ာက္သြားမႈ မရွိျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ခံတြင္းကင္ဆာရဲ႕ ပထမဦးဆံုးေသာလကၡဏာကေတာ့ မက်က္ႏိုင္တဲ့ ပါးစပ္အနာ (သို႕မဟုတ္) မေပ်ာက္ႏိုင္ေသာ

အနီေရာင္အနာနဲ႕ အျဖဴဖတ္မ်ားပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

 

ဒါေၾကာင့္ သြားႏွင့္ခံတြင္းဆိုင္ရာ ဆရာ၀န္ထံ သြားေရာက္ျပီးၾကိဳတင္စစ္ေဆးမႈ ျပဳလုပ္သင့္ပါတယ္။ ေစာေစာစီးစီး ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ေလေပ်ာက္ကင္းဖို႕ အခြင့္အလမ္းမ်ားေလ ျဖစ္ပါတယ္။

 

၃။ လက္သည္းေတြကို ၾကည့္လိုက္ပါ

သင့္လက္သည္းေတြကို စစ္ေဆးၾကည့္ရႈလိုက္တဲ့အခါ အျဖဴကြက္ေလးေတြ ေတြ႕ေနရရင္ဇင့္သတၲဳဓာတ္ ခ်ိဳ႕ယြင္းမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္ပါ တယ္။ လက္သည္းေတြက အလြယ္တကူကြဲအက္လြယ္တယ္ ဆိုရင္ေတာ့ မရွိမျဖစ္အဆီေတြနည္းပါးေနလို႕ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။သင့္လက္ သည္းရဲ႕ ေနာက္ခံအေရာင္ဟာ က်န္းမာေရးနဲ႕ညီညြတ္တဲ့ပန္းႏုေရာင္ျဖစ္ေနရဲ႕လားဆိုတာ ၾကည့္ရပါမယ္။ တကယ္လို႕ အဲဒီမွာ အျပာ

ေရာင္သန္းေနျပီဆိုရင္ေတာ့ ေသြးလွည့္ပတ္စီးဆင္းျခင္းမွာ ျပႆနာတစ္ခုခုရွိေနႏိုင္ပါျပီ။ တစ္၀က္က ပန္းေရာင္ျဖစ္ျပီး ေနာက္တစ္၀က္ ကအျဖဴေရာင္ျဖစ္ေနတယ္ဆိုရင္လည္း ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါမ်ားျဖစ္ေနတာကို

ညႊန္ျပေနတာျဖစ္ျပီး အ၀ါေရာင္ထူထူ ျဖစ္ေနျပီဆိုရင္ေတာ့အဆုတ္ေရာဂါမ်ားတစ္ခုခု ျဖစ္ေနတာကို ညႊန္ျပပါတယ္။

 

၄။ သင့္အေရျပားကို အနီးကပ္ေလ့လာ ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးပါ

သင္ဟာ အသက္ ၂၅ႏွစ္ေက်ာ္ျပီျဖစ္တဲ့ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးျဖစ္ျပီးအေရျပားေပၚမွာ အစက္အေျပာက္ေတြ ပံုမွန္ထက္ ပိုေနတယ္ဆိုရင္သင့္မွာေဟာ္မုန္းဓာတ္မွ်ေျခမရွိ

တာကို ညႊန္ျပေနပါတယ္။ ၾကာရင္

သားဥအိမ္အက်ိတ္ (သို႕မဟုတ္) တင္းပါးဆံုရုိးအတြင္း ေရာင္ရမ္းမႈ ေရာဂါျဖစ္ပြားလာႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ထိတ္လန္႕သြားစရာေတာ့မလိုပါဘူး။ယေန႕ေခတ္မွာေတာ့ ေျပးလႊားလႈပ္ရွားေနရတဲ့ လူေနမႈ စရိုက္ေၾကာင့္

၀က္ျခံေပါက္တဲ့ လူၾကီးအေရအတြက္ ပိုမိုမ်ားျပားေနပါတယ္။ ဒါေပမဲ့သင့္ရဲ႕အေရျပားကို ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးေနျခင္းကို ေတာ့လုပ္နည္းလုပ္စဥ္တစ္ရပ္အျဖစ္ ျပဳလုပ္သင့္ပါတယ္။ အေရျပားကင္ဆာ ျဖစ္ပြားမႈဟာအမ်ိဳးသမီးမ်ားမွာ ပိုျပီးအျဖစ္မ်ားလာေန ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္သင့္အေရျပားေပၚက မွဲ႕ေတြ ပံုသဏၭာန္ေျပာင္းလာရာမွာ ပိုျပီးအေရာင္ရင့္လာတာ၊ေသြးစိမ့္ထြက္လာတာမ်ိဳးေတြကို သတိထားမိရင္ ဆရာ၀န္နဲ႕ ခ်က္ခ်င္းသြားေရာက္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးအၾကံဥာဏ္ယူသင့္ပါတယ္။

 

၅။ သင့္ရဲ႕ခါး အခ်ိဳးအစားကို တိုင္းပါ။

သင့္ရဲ႕ခါး အတိုင္းအတာဘယ္ေလာက္ရွိတယ္ ဆိုတာ သိရရုံတင္မက အပိုအေလးခ်ိန္ေတြ ဘယ္ေလာက္ရွိေနျပီလဲ ဆိုတာကိုပါ သိႏိုင္ ပါျပီ။ သင့္ရဲ႕က်န္းမာေရးဘယ္ေလာက္ေကာင္းသလဲဆိုတာကိုလည္း သိႏိုင္တဲ့ အညႊန္းကိန္းျဖစ္ပါတယ္။ခါးပတ္လည္ကို တိုင္းတာပါ။ ၈၁ စင္တီမီတာနဲ႕ ၈၈ စင္တီမီတာၾကားရွိေနရင္

က်န္းမာေရး ထိခိုက္ႏိုင္တဲ့ အခြင့္အလမ္းမ်ားပါတယ္။ ဥပမာ ႏွလံုးေရာဂါ၊ဆီးခ်ိဳေသြးခ်ိဳ ေရာဂါ၊ ကင္ဆာေရာဂါ...စတဲ့ က်န္းမာေရး ျပႆနာမ်ားျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ပါတယ္။ ဒီအေျခအေန ေရာက္ေနရင္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ေလွ်ာ႕ဖို႕အၾကံေပးလာပါတယ္။ သုေတသီမ်ားရဲ႕ အၾကံေပးခ်က္အရ ပိုေနတဲ့ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ရဲ႕၅%မွ ၁၀%ေလာက္ထိ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ရင္ကိုပဲ သင့္ရဲ႕အေထြေထြ က်န္းမာေရးကို

ၾကီးမားေသာေျပာင္းလဲမႈ ျဖစ္ေစႏိုင္ပါတယ္တဲ့။ ကိုလက္စထေရာပမာဏကိုက်ဆင္းသြားေစႏိုင္ျပီး ဆီးခ်ိဳေသြးခ်ိဳ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ အခြင့္အလမ္းလည္းနည္းသြားမယ္လို႕ ဆိုထားပါတယ္။

 

၆။ နားေနစဥ္ ေသြးခုန္ႏႈန္းကိုတိုင္းပါ

လက္ေကာက္၀တ္ (သို႕မဟုတ္) လည္ပင္းရွိေသြးေၾကာရဲ႕ေသြးခုန္ႏႈန္းကိုတို

င္းႏိုင္ပါတယ္။ လက္ပတ္နာရီက စကၠန္႕တံကိုၾကည့္ျပီး တစ္မိနစ္လွ်င္ ေသြးခုန္ႏႈန္း ဘယ္ေလာက္ရွိတယ္ဆိုတာတိုင္းတာႏိုင္ပါတယ္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေျပာရရင္ ေသြးခုန္ႏႈန္း ေႏွးေလသင္ဟာပို၍ ၾကံ႕ခိုင္ေလပါပဲ။ ပွ်မ္းမွ်ျခင္းအားျဖင့္ လူၾကီးတစ္ေယာက္ရဲ႕ေသြးခုန္ႏႈန္းဟာ တစ္မိနစ္လွ်င္ ၆၀မွ ၁၀၀ၾကားရွိရပါတယ္။ ကာယေလ့က်င့္ခန္း

ယူျပီးျပီးခ်င္းတိုင္းတဲ့ ေသြးခုန္ႏႈန္းနဲ႕ ေနာက္ထပ္ ၂မိနစ္ၾကာမွထပ္တိုင္းတဲ့ ေသြးခုန္ႏႈန္းတို႕ကို ပွ်မ္းမွ်ယူျခင္းျဖင့္

ျပန္လည္နာလန္ထူတဲ့ႏႈန္း ကိုရႏိုင္ပါတယ္။ ကာယေလ့က်င့္ခန္းျပဳလုပ္ျခင္းေၾကာင့္ သင့္ရဲ႕ ၾကံ႕ခိုင္ႏႈန္း ပိုေကာင္းလာႏိုင္ပါတယ္။က်လာတာကို ေတြ႕ရပါမယ္။

 

၇။ ဆံပင္စမ္းသပ္ျခင္း

ဆံပင္တစ္ေခ်ာင္းကို ႏုတ္လိုက္ျပီး လက္ေခ်ာင္းမ်ားၾကားမွာတစ္ဖက္စီမွကိုင္ကာ ဆံပင္မျပတ္ေစဘဲ ဆြဲဆန္႕လို႕ရႏိုင္သမွ် ဆန္႕ၾကည့္ပါ။က်န္းမာတဲ့ဆံပင္ဟာ ၅%ခန္႕ထိ ဆြဲဆန္႕လို႕ ရႏိုင္ပါတယ္။ ဆံပင္

သန္စြမ္းေစရန္အတြက္ အသားဓာတ္လံုေလာက္စြာ စားျခင္း၊ အေစ့အဆန္မ်ားစားျခင္း၊ ၾကက္ဥနဲ႕ပဲမ်ားစားျခင္း စသည္တို႕ကိုျပဳလုပ္ရပါတယ္။အိႏၵိယလူမ်ိဳးမ်ားလို ဆံပင္ကို ႏွိပ္နယ္ေပးျခင္းဟာလည္း ဆံပင္အိတ္မ်ားကို

လႈံ႕ေဆာ္ေပးရာေရာက္တဲ့အတြက္ ဆံပင္ကို သန္စြမ္းရွည္လ်ားလာေစႏိုင္ပါတယ္

၈။ အသက္ရွဴပံုကို စစ္ေဆးျခင္း

လက္ႏွက္ဘက္ကို ခြက္သဏၭာန္ျပဳျပီး အဲဒီအထဲကိုအသက္ရွဴသြင္းရွဴထုတ္ျပဳလုပ္လို

က္ပါ။ ျပီးေတာ့ ဘာအနံ႕ရသလဲဆိုတာကို အနံ႕ခံၾကည့္ပါ။ အနံ႕ဆံုးျဖစ္ေစေသာအရာ အမ်ားၾကီးရွိပါသည္။ ပူစပ္ေသာအစားအစာမ်ား၊ေဆး၀ါးမ်ား ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္း စသည္တို႕ ျဖစ္ပါတယ္။ အနံ႕ဆိုးထြက္ျခင္းဟာ

သြားဖံုးေရာဂါရဲ႕ ပထမဦးဆံုးေသာ လကၡဏာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘက္တီးရီးယားပိုးမ်ားစုျပံဳလာတာ ေၾကာင့္ျဖစ္ပါတယ္။ ပိုျပီးဆိုးတဲ့ တျခားက်န္းမာေရးျပႆနာမ်ားေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါေသးတယ္။ ဥပမာ အနံ႕သည္ သစ္သီးအနံ႕မ်ိဳးထြက္ေနရင္ ဆီးခ်ိဳေသြးခ်ိဳေရာဂါ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ ရွိပါတယ္။ အနံ႕ဆိုး

ထြက္ေနရင္ေတာ့သြားပြတ္တံနဲ႕ သြားကိုေသခ်ာစြာတိုက္ျပီး ခံတြင္းသန္႕ရွင္းေရး ျပဳလုပ္ေပးသင့္ပါတယ္။

 

ေဒါက္တာ ျဖဴျပာႏြယ္  

 

Resource: http://www.shwemintharlay.co.cc/


View Post on Facebook · Edit email settings · Reply to this email to add a comment.

No comments:

Post a Comment