Saturday, 18 June 2011

[Big Brothers & Sisters] New doc: ရထားလမ္းနဲ႔ နယ္ခ်ဲ ႔တဲ့နည္း

created the doc: "ရထားလမ္းနဲ႔ နယ္ခ်ဲ ႔တဲ့နည္း"
Rozoner King created the doc: "ရထားလမ္းနဲ႔ နယ္ခ်ဲ ႔တဲ့နည္း"

ရထားလမ္းနဲ႔ နယ္ခ်ဲ ႔တဲ့နည္း

[By Lu Cifer]

 

 

ဦးသိန္းစိန္ရဲ ႔ တရုတ္ျပည္ခရီးအတြင္း ျမန္မာနဲ႔ တရုတ္အစိုးရတုိ႔ ရယူခဲ့တဲ့ သေဘာတူခ်က္ေတြထဲမွာ ရထားလမ္းေတြ တိုးခ်ဲ ႔ဖို႔လည္း ပါဝင္ပါတယ္။ ေရနံနဲ႔ ဓါတ္ေငြ႔ပိုက္လိုင္းစတဲ့ ေက်ာက္ျဖဴကေန တရုတ္နယ္စပ္ ဂ်ယ္ေခါင္အထိ ရထားလမ္းေဖာက္ဖို႔ သေဘာတူၿပီး ေမလကုန္က ေရႊလီမွာ ရထားလမ္းအုတ္ျမစ္ခ်ပြဲ က်င္းပေၾကာင္း တရုတ္သတင္းမွာ ေဖာ္ျပပါတယ္။ ရထားလမ္းဟာ တံတားနဲ႔ ဥမင္လိုဏ္ေခါင္းေတြကို ျဖတ္သြားရမွာမုိ႔ အလြန္ခက္ခဲမယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

 

ဒါေပမဲ့ permafrost (ေခၚ) အၿမဲတမ္း ေရခဲေနတဲ့ ေျမေအာက္လႊာေပၚမွာ ရထားလမ္းေဆာက္ဖို႔ မျဖတ္ႏိုင္ဘူးလို႔ ယူဆေနတဲ့ၾကားက တရုတ္အင္ဂ်င္နီယာေတြဟာ ကမာၻ႔အျမင့္ဆံုး တရုတ္-တိဗက္ရထားလမ္းကို (၅) ႏွစ္နဲ႔ အၿပီးတည္ေဆာက္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

 

အခုလည္း ေက်ာက္ျဖဴ၊ အမ္း၊ မင္းဘူး၊ မေကြး၊ မႏၱေလး၊ လာရိႈး၊ မူဆယ္ နဲ႔ ဂ်ယ္ေခါင္ ကိုဆက္သြယ္မယ့္ ရထားလမ္းကို (၃) ႏွစ္နဲ႔အၿပီး တည္ေဆာက္မယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ရထားလမ္းေဆာက္တဲ့အတြက္ အက်ဳိးအျမတ္ ခံစားရသူရွိသလို ဆံုးရႈံးနစ္နာသူေတြလည္း ရွိပါတယ္။ သြားလာရခက္ခဲတဲ့ ေဒသကို ရထားလမ္းေဖာက္လုပ္တာဟာ ဗဟိုအစိုးရ အာဏာစက္ခ်ဲ ႔ထြင္တာျဖစ္လို႔ ေဒသခံလူမ်ဳိးစုရဲ ႔ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ ကြယ္ေပ်ာက္သြားတဲ့ သာဓကရွိပါတယ္။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံတည္ေထာင္စဥ္က ရထားလမ္းတည္ေဆာက္တာကို ေဒသခံလူမ်ဳိးေတြ အျပင္းအထန္ ဆန္႔က်င္ခဲ့ၾကပါတယ္။

 

မက္ဆီကိုမွာလည္း ရထားလမ္းေၾကာင့္ လယ္ယာေျမ ဆံုးရႈံးမႈမ်ားလာတဲ့အတြက္ ေတာ္လွန္ေရး ျဖစ္ပြားခဲ့ပါတယ္။ ၁၉ ရာစု ဥေရာပအရင္းရွင္ေတြ စီးပြားေရးနယ္ပယ္ခ်ဲ ႔ထြင္ရာမွာ ရထားလမ္းဟာ အဓိကအခန္းက ပါဝင္ပါတယ္။ အိႏိၵယျပည္ကို ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး နဲ႔ စစ္ေရးအရ ကိုလိုနီအစိုးရ ေရရွည္ခ်ဳပ္ကိုင္ႏိုင္တာဟာ ရထားလမ္းေတြ တျပည္လံုးမွာ ေဖာက္လုပ္ႏိုင္တာေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္လို႔ သံုးသပ္ၾကပါတယ္။ မီးရထားလုပ္ငန္းမွာ ေငြရင္းျမဳပ္ႏွံၿပီး သဘာဝသယံဇာတ အရင္းအျမစ္ကို ထုတ္ယူတာဟာ ဥေရာပအင္ပါရာရဲ ႔ အသြင္လကၡဏာတခု ျဖစ္ပါတယ္။ ရထားလမ္းေတြ ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးသြားတဲ့အခါ ရထားလုပ္ငန္းမွာ ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏွံသူေတြသာ အက်ဳိးခံစားရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေဒသခံေတြ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာေအာင္ ရထားလမ္း တည္ေဆာက္ေပးတာလို႔ ကိုလိုနီအစိုးရက ဝါဒျဖန္႔ေလ့ရွိပါတယ္။

 

စစ္သား၊ စစ္ပစၥည္း နဲ႔ ရိကၡာအမ်ားအျပား ရထားနဲ႔ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ႏိုင္တဲ့အတြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာကို အခိုင္အမာတည္ေဆာက္ႏိုင္ပါတယ္။ စက္ေခါင္း၊ ရထားတြဲ၊ သံလမ္း စတာေေတြအတြက္ ေငြရင္းအမ်ားအျပား လိုအပ္ပါတယ္။ ဒီ လိုအပ္တဲ့ ေငြရင္းကို ဥေရာပအရင္းရွင္ေတြက စိုက္ထိုက္တာေၾကာင့္ အရင္းရွင္နဲ႔ ကိုလိုနီးအာဏာပိုင္တုိ႔ အျပန္အလွန္ ကူညီရိုင္းပင္းတဲ့အျဖစ္ကို ေရာက္သြားပါတယ္။ ျမန္မာျပည္မွာလည္း ရထားလမ္းေတြ တုိးခ်ဲ ႔ေဆာက္လုပ္မႈေၾကာင့္ ဗမာအစိုးရရဲ ႔ ႏိုင္ငံေရးအာဏာစက္ က်ယ္ျပန္႔လာႏိုင္သလို တရုတ္လုပ္ငန္းရွင္ေတြရဲ ႔ စီးပြားေရးအရွိန္အဝါလည္း ႀကီးမားလာႏိုင္ပါတယ္။ စီးပြားေရး အင္ပါယာ တည္ေဆာက္ရာမွာ ေဒသခံအင္အားစုေတြရဲ ႔ အကူအညီလိုပါတယ္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာပိုင္နဲ႔ လုပ္ငန္းရွင္အရင္းရွင္ေတြ အေပးအယူလုပ္ၿပီး ၿဗိတိသွ်အင္ပါယာကို တည္ေထာင္ရာမွာ မီးရထားလုပ္ငန္းဟာ အေရးႀကီးတဲ့အခန္းက ပါဝင္တယ္လို႔ သံုးသပ္ၾကပါတယ္။

 

တရုတ္ျပည္ မန္းခ်ဴးရီယား (Manchuria) ေဒသမွာ ဂ်ပန္နယ္ခ်ဲ ႔ႏိုင္ေအာင္ ရထားလမ္းက ဖန္တီးေပးလိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ Moscow ကေန Vladivostok အထိ ရထားလမ္းေဆာက္ၿပီး ရုရွားအင္ပါယာ ထိန္းသိမ္းထားပံုကို ဂ်ပန္ကအားက်ၿပီး မန္းခ်ဴးရီယား ေတာင္ပိုင္းကမ္းရိုးတန္းေဒသမွာ ရထားလမ္းတည္ေဆာက္ပါတယ္။ ရထားလမ္းၿပီးတာနဲ႔ ဂ်ပန္လုပ္ငန္းရွင္ေတြ မန္းခ်ဴးရီယား ကို ဝင္ေရာက္လာပါတယ္။ စီးပြားေရး ေသြးေက်ာျဖစ္တဲ့ ရထားလမ္းကို အားနည္းတဲ့ တရုတ္အစိုးရက မကာကြယ္ႏိုင္ဘူးဆိုတဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္နဲ႔ ဂ်ပန္စစ္တပ္ေတြ မန္းခ်ဴးရီယားကို က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္လာပါတယ္။ ေနာက္ေတာ့ အၿပီးအပိုင္ ဂ်ပန္ကိုလိုနီအျဖစ္ သိမ္းပိုက္လိုက္တာ ဒုတိယကမာၻစစ္ ၿပီးဆံုးတဲ့အထိ ျဖစ္ပါတယ္။

 

ရထားလမ္းေဖာက္လို႔ အရင္ဆံုး ဒုကၡေရာက္ရသူေတြဟာ ေဒသခံျပည္သူလူထု ျဖစ္ပါတယ္။ ရထားလမ္းအတြက္ ေနရာဖယ္ေပးရတာေၾကာင့္ ဘိုးစဥ္ေဘာင္ဆက္လုပ္ကိုင္လာတဲ့ လယ္ေျမစိုက္ခင္းနဲ႔ အိမ္ယာေတြ ဆံုးရံႈးၾကရပါတယ္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္စဥ္က ရထားလမ္းနဲ႔အတူ ဥေရာပတိုက္သား အမ်ားအျပား ဝင္ေရာက္လာတာကို ေဒသခံ တုိင္းရင္းသားေတြက ခုခံတိုက္ခိုက္ရင္းေနာက္ဆံုးမွာ ေဒသခံတုိင္းရင္းသား ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ပါ ကြယ္ေပ်ာက္သြားပါေတာ့တယ္။

 

စီးပြားေရးနယ္ခ်ဲ ႔ေတြဘက္က ၾကည့္ရင္ေတာ့ ရထားလမ္းေတြေၾကာင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး အင္အားေကာင္းလာတဲ့အတြက္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္မႈ တိုးတက္ထြန္းကားလာတယ္လုိ႔ ေျပာႏိုင္ပါတယ္။

 

 

 

တရုတ္ကုန္ပစၥည္းကို ေက်ာက္ျဖဴဆိပ္ကမ္းက ႏိုင္ငံျခားတင္ပို႔ၿပီး ႏိုင္ငံျခားပစၥည္းကို တင္သြင္းႏိုင္မွာမို႔ တရုတ္အတြက္အမ်ားႀကီး အက်ဳိးရွိမယ့္ ရထားလမ္းျဖစ္ပါတယ္။ ဘဂၤလာေဒ့ရွ္ကလည္း Cox's Bazaar ဆိပ္ကမ္းက ျမန္မာျပည္နယ္စပ္အထိ ရထားလမ္းေဖာက္ၿပီး တရုတ္၊ ျမန္မာ ရထားလမ္းေၾကာင္းကို အသံုးျပဳဖို႔ စီစဥ္ေနပါတယ္။ ကုန္သြယ္မႈ၊ ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏံွမႈ နဲ႔ ေစ်းကြက္ကို ဖြင့္ေပးရာမွာ ရထားလမ္းဟာ အေရးပါအရာေရာက္သလို အင္အားႀကီးတဲ့ အရင္းရွင္ကို စီးပြားေရးနယ္ခ်ဲ ႔ခြင့္ ေပးလိုက္သလိုလည္း ျဖစ္ေနပါတယ္။

 

By ဦးေအာင္ခင္ & မညိဳညိဳလြင္

VOA

 

http://www.voanews.com/burmese/news/news-analysis/news_analysis_06-18-2011-124110174.html


View Post on Facebook · Edit email settings · Reply to this email to add a comment.

No comments:

Post a Comment