Sunday, 19 June 2011

[လြပ္လပ္ျခင္း] Today

Today အရင္တပည့္ေတြကသူတုိ႔နဲ႔နီးစပ္ရာေတြကေနရတယ္ေလ ဘယ္ေလာက္ ေအာ္ အင္းေစ်းကေတာ့ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ပါးစပ္ထဲမွာပဲရွိတယ္ ေအးေလ ပံုမွန္ လူၾကည့္ျပီးရုိတ္ရတာေပါ့ အင္းသူကေပးႏုိင္ေလာက္လားေပါ့ ကုိယ့္ကအမ်ားႀကီးေခၚလုိက္ျပန္ရင္လည္းသူမလုိက္ႏုိင္မွာတုိ႔ရွိတယ္ေလ ေအာ္ ဂလို ကၽြန္ေတာ္ကေက်ာင္းျပီးျပီးသားပါ စိတ္ပညာနဲ႔ျပီးထားတယ ပံုမွန္ခေလးေၿပာၿပစမ္းပါအံုး ေအာ္ဂလို အနည္းဆုံးလက္ရွိဆုိရင္၂၅၀၀၀/၃၀၀၀၀ိေလာက္မွထည့္တယ္ဘာျပဳလုိ႔လည္းဆုိရင္မာဆက္ေတြလည္းပိတ္ထားတယ္ရဲကလည္းအမ်ားႀကီးဖမ္းေနတယ္ေလ အဲဒါေၾကာင့္အမ်ားႀကီးေပးဆပ္ရတယ္အဲဒီေတာ့ေပးဆပ္တာနဲ႔ထုိက္တန္တဲ့ရယူမႈေတာ့ရွိရမယ္ေလ ေအာ္ ၇န္ကုန္ၿမဳ.ခံ ေကာင္မေလးေတြ ပဲ လား အခုရဲသေတာင္းစားေတြကလည္းေတာ္ေတာ္ေလးကုိဆုိးေနတယ္ အစုံပဲေပါ့ အၿပြိဳ ဆို ဘယ္လို ပါကင္ဆို ဘယ္လို ၇ွိေသးတယ္မလား ကၽြန္ေတာ္နာမည္ကအကုိတုိ႔ျမစ္ႀကီးနားထိေပါက္တယ္ ေအာ္ အင္းအဲဒါေတာ့ကၽြန္ေတာ္ကလုပ္မစားဘူး .........ပဲလား မဟုတ္ဘူးေလ ဘာျပဳလုပ္လဲဆုိေတာ့ကၽြန္ေတာ္ေၾကာင့္မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ပ်က္ဆီးမွာကုိမလုိလားဘူးေလ ဦး.....ပါ ညီ.ဆီ မွာ ေ၇ာက္ လာ တဲ. ေကာင္မေလးေတြက ပါကင္ မ၇ွိၾကဘူးေပါ. ေအာ္ ရန္ကုန္မွာဆုိမာဆက္ေလာကမွာ.........ဆုိရင္လူတုိင္းသိတယ္ ၿဖစ္၇မယ္ ျမစ္ႀကီးနား၊မန္းေလး၊ေမျမဳိ႔ ေအာ္ ျမ၀တီ ေအာ္ ဘိတ္ ဖာဘိ ၾကီးဖြင္.ထားတာေပါ. ေကာင္းတယ္ အဲဒီေနရာေတြမွာတပည့္ေတြအမ်ားႀကီးပဲေလ လုပ္စားစ၇ာမွမ၇ွိပဲ အင္း ေကာင္မေလးေတြ ကို ေ၇ာ တည္းခုိစရာေတာ့မပူရဘူးေပါ့ ဘယ္လို ၿပန္ေပးတာလဲ ေန.စားခ  ဒါမွေရွာင္ရတိမ္းရလြယ္မွာေလအေျခအေနကသိပ္မေကာင္းဘူးရက္၁၀၀စီမံခ်က္ရွိတယ္ေလ ၂ရက္ေန႔ကစတယ္ aw aw kk သေဘာ ၿပန္ေပးတာလား ေအာ္ဒါလားမာဆက္ဆုိရင္၁ဆက္ရွင္ကုိ၅၀၀ိေပးရတယ္လစာက၁၅၀၀၀ိနဲ႔ဆုိသူတုိ႔တစ္လကုိတစ္သိန္းခြဲ၀န္းက်င္ေလာက္ေတာ့ရတယ္ေလ အဲဒါေတြကမရွိေတာ့ဘူးေလကၽြန္ေတာ္တုိ႔ငယ္ငယ္ကကိစေတြ ဒီတုိင္ဇယားကိစေတြကေတာ့သူတုိ႔ေတာင္းသေလာက္ရတယ္ဧည့္သည္နဲ႔သူတုိ႔သူတုိ႔ဟာသူတုိ႔ညွိယူတယ္ေလအဲဒါကမာဆက္ ဒီဒဲ့ဇယားက်ေတာ့ရတဲ့ေငြဧည့္သည္ဆီကရတဲ့ေငြအေပၚမူတည္ျပီးေပးတာရွိတယ္ေနာက္တစ္ခ်ဳိးက်ေတာ့လစာေပးတာရွိတယ္တစ္ခ်ဳိ႔က်ေတာ့ႏုိက္ဆုိဘယ္ေလာက္ဆက္ရွင္ဆုိဘယ္ေလာက္ အဲလုိအျပတ္သတ္မွတ္ထားတာ ေအာ္ ဆုိင္ပိတ္ေတာ့မယ္တဲ့ေနာက္ေန႔မွေတြမယ္ ခု ေလာေလာဆယ္ ဘယ္ေလာက္ေမြးထားလဲ ညီ က ေအာ္ ok ေလာေလာဆယ္တစ္ပုိင္တစ္နုိင္ေလးငါးဆယ္ေယာက္ေလာက္ပဲရွိတယ္ ok မီးခ်စ္ ဆံ တဆံ ၂၀၀ တို.ေလ အဲဒါေတြကမရွိေတာ့ဘူးေလကၽြန္ေတာ္တုိ႔ငယ္ငယ္ကကိစေတြ WebRepOverall rating
Justin Bawmying 19 June 18:32
Today

အရင္တပည့္ေတြကသူတုိ႔နဲ႔နီးစပ္ရာေတြကေနရတယ္ေလ

ဘယ္ေလာက္

ေအာ္

အင္းေစ်းကေတာ့ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ပါးစပ္ထဲမွာပဲရွိတယ္

ေအးေလ

ပံုမွန္

လူၾကည့္ျပီးရုိတ္ရတာေပါ့

အင္းသူကေပးႏုိင္ေလာက္လားေပါ့

ကုိယ့္ကအမ်ားႀကီးေခၚလုိက္ျပန္ရင္လည္းသူမလုိက္ႏုိင္မွာတုိ႔ရွိတယ္ေလ

ေအာ္

ဂလို

ကၽြန္ေတာ္ကေက်ာင္းျပီးျပီးသားပါ

စိတ္ပညာနဲ႔ျပီးထားတယ

ပံုမွန္ခေလးေၿပာၿပစမ္းပါအံုး

ေအာ္ဂလို

အနည္းဆုံးလက္ရွိဆုိရင္၂၅၀၀၀/၃၀၀၀၀ိေလာက္မွထည့္တယ္ဘာျပဳလုိ႔လည္းဆုိရင္မာဆက္ေတြလည္းပိတ္ထားတယ္ရဲကလည္းအမ်ားႀကီးဖမ္းေနတယ္ေလ

အဲဒါေၾကာင့္အမ်ားႀကီးေပးဆပ္ရတယ္အဲဒီေတာ့ေပးဆပ္တာနဲ႔ထုိက္တန္တဲ့ရယူမႈေတာ့ရွိရမယ္ေလ

ေအာ္

၇န္ကုန္ၿမဳ.ခံ ေကာင္မေလးေတြ ပဲ လား

အခုရဲသေတာင္းစားေတြကလည္းေတာ္ေတာ္ေလးကုိဆုိးေနတယ္

အစုံပဲေပါ့

အၿပြိဳ ဆို ဘယ္လို

ပါကင္ဆို ဘယ္လို

၇ွိေသးတယ္မလား

ကၽြန္ေတာ္နာမည္ကအကုိတုိ႔ျမစ္ႀကီးနားထိေပါက္တယ္

ေအာ္

အင္းအဲဒါေတာ့ကၽြန္ေတာ္ကလုပ္မစားဘူး

.........ပဲလား

မဟုတ္ဘူးေလ

ဘာျပဳလုပ္လဲဆုိေတာ့ကၽြန္ေတာ္ေၾကာင့္မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ပ်က္ဆီးမွာကုိမလုိလားဘူးေလ

ဦး.....ပါ

ညီ.ဆီ မွာ ေ၇ာက္ လာ တဲ. ေကာင္မေလးေတြက ပါကင္ မ၇ွိၾကဘူးေပါ.

ေအာ္

ရန္ကုန္မွာဆုိမာဆက္ေလာကမွာ.........ဆုိရင္လူတုိင္းသိတယ္

ၿဖစ္၇မယ္

ျမစ္ႀကီးနား၊မန္းေလး၊ေမျမဳိ႔

ေအာ္

ျမ၀တီ

ေအာ္

ဘိတ္

ဖာဘိ ၾကီးဖြင္.ထားတာေပါ.

ေကာင္းတယ္

အဲဒီေနရာေတြမွာတပည့္ေတြအမ်ားႀကီးပဲေလ

လုပ္စားစ၇ာမွမ၇ွိပဲ

အင္း

ေကာင္မေလးေတြ ကို ေ၇ာ

တည္းခုိစရာေတာ့မပူရဘူးေပါ့

ဘယ္လို ၿပန္ေပးတာလဲ

ေန.စားခ


ဒါမွေရွာင္ရတိမ္းရလြယ္မွာေလအေျခအေနကသိပ္မေကာင္းဘူးရက္၁၀၀စီမံခ်က္ရွိတယ္ေလ

၂ရက္ေန႔ကစတယ္

aw

aw

kk

သေဘာ ၿပန္ေပးတာလား

ေအာ္ဒါလားမာဆက္ဆုိရင္၁ဆက္ရွင္ကုိ၅၀၀ိေပးရတယ္လစာက၁၅၀၀၀ိနဲ႔ဆုိသူတုိ႔တစ္လကုိတစ္သိန္းခြဲ၀န္းက်င္ေလာက္ေတာ့ရတယ္ေလ

အဲဒါေတြကမရွိေတာ့ဘူးေလကၽြန္ေတာ္တုိ႔ငယ္ငယ္ကကိစေတြ

ဒီတုိင္ဇယားကိစေတြကေတာ့သူတုိ႔ေတာင္းသေလာက္ရတယ္ဧည့္သည္နဲ႔သူတုိ႔သူတုိ႔ဟာသူတုိ႔ညွိယူတယ္ေလအဲဒါကမာဆက္

ဒီဒဲ့ဇယားက်ေတာ့ရတဲ့ေငြဧည့္သည္ဆီကရတဲ့ေငြအေပၚမူတည္ျပီးေပးတာရွိတယ္ေနာက္တစ္ခ်ဳိးက်ေတာ့လစာေပးတာရွိတယ္တစ္ခ်ဳိ႔က်ေတာ့ႏုိက္ဆုိဘယ္ေလာက္ဆက္ရွင္ဆုိဘယ္ေလာက္

အဲလုိအျပတ္သတ္မွတ္ထားတာ

ေအာ္

ဆုိင္ပိတ္ေတာ့မယ္တဲ့ေနာက္ေန႔မွေတြမယ္

ခု ေလာေလာဆယ္ ဘယ္ေလာက္ေမြးထားလဲ ညီ က

ေအာ္

ok

ေလာေလာဆယ္တစ္ပုိင္တစ္နုိင္ေလးငါးဆယ္ေယာက္ေလာက္ပဲရွိတယ္

ok

မီးခ်စ္ ဆံ

တဆံ ၂၀၀

တို.ေလ

အဲဒါေတြကမရွိေတာ့ဘူးေလကၽြန္ေတာ္တုိ႔ငယ္ငယ္ကကိစေတြ

WebRepOverall rating

View Post on Facebook · Edit email settings · Reply to this email to add a comment.

No comments:

Post a Comment