Friday, 1 July 2011

[Big Brothers & Sisters] New doc: စာအုုပ္ထဲကလွပေသာစကားလံုုးမ်ားႏွင့္ကၽြႏုု္ပ္တိုု႔၏........(စိုုးေနလ...

created the doc: "စာအုုပ္ထဲကလွပေသာစကားလံုုးမ်ားႏွင့္ကၽြႏုု္ပ္တိုု႔၏........(စိုုးေနလင္း)"
Rozoner King created the doc: "စာအုုပ္ထဲကလွပေသာစကားလံုုးမ်ားႏွင့္ကၽြႏုု္ပ္တိုု႔၏........(စိုုးေနလင္း)"

[By Myo Myint]

 

အၾကမ္းမဖက္ေရး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဆိုတဲ့စကားလံုးေတြဟာ စကားလံုးအျဖစ္ရွိေနခဲ့ၿပီး တကယ္လည္း ႏွစ္သက္စရာေကာင္းပါတယ္။ ႏုိင္ငံေတာ္အာဏာကို အၾကမ္းဖက္တဲ့နည္းနဲ႔ရယူတာဟာမေကာင္းဘူး။ အဲဒီအစဥ္အလာကိုလည္း အားမေပးသင့္ သလိုအဓြန္႔ရွည္ၾကာ စြဲၿမဲလာတာမ်ဳိဳးကိုလည္း ခြင့္မျပဳသင့္ဘူး။ အလြန္ေကာင္းမြန္တဲ့စကားပါ။ လက္မခံႏုိင္ဘူးဆိုတဲ့သူေတြဟာ အၾကမ္းဖက္လိုသူေတြ၊ အၾကမ္းဖက္၀ါဒကို အားေပးအားေျမႇာက္ျပဳသူေတြ ျဖစ္သြား ႏုိင္ပါတယ္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုတာေဒသတြင္း၊ တိုင္းျပည္ ႏုိင္ငံတြင္းမွာတင္ ရွိသင့္တဲ့အရာမဟုတ္ဘဲ ကမၻာတ၀ွမ္းလံုးမွာရွိသင့္တဲ့ ရွိရမယ့္အရာတခု လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအခ်က္ဟာလည္း ဘာမွအျငင္းပြားစရာရွိၾကလိမ့္မယ္ မဟုတ္ပါဘူး။ ေျပာလို႔ကေတာ့ အလြန္ေကာင္းပါတယ္။ ဒီေန ရာမွာ ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပ်က္ျပားၿပီး ကမၻာစစ္ႀကီးေတြျဖစ္လာရပံုကို ျပန္စဥ္းစားရပါလိမ့္မယ္။ ဘယ္သူေတြက ဘယ္လိုစခဲ့တာပါလဲ၊ ဘယ္လိုစစ္ႀကီးေတြ ၿပီးဆံုးေအာင္လုပ္ခဲ့ၿပီး ဘယ္သူေတြကလုပ္ခဲ့ၾကတာပါလဲ၊ ကမၻာ့သမိုင္းစာမ်က္ႏွာေတြမွာ အထင္အရွားမွတ္တမ္း တင္ထားခဲ့ၿပီျဖစ္ပါတယ္။ စစ္ပြဲအတြင္းမွာ ပါ၀င္တိုက္ခိုက္ခဲ့တဲ့ ႏုိင္ငံေတြက ျပည္သူလူထုေတြက စစ္ေသြးစစ္မာန္ေတြ သိပ္တက္ႂကြ၊ သိပ္စစ္တိုက္ခ်င္၊ တျခား ႏိုုင္ငံေတြကိုသိပ္တိုက္ခိုက္သိမ္းပိုက္ခ်င္ခဲ့ၾကလို႔ စတင္ရန္စတိုက္ခိုက္ခဲ့ၾကရာက ကမၻာစစ္ႀကီးေတြ ျဖစ္ခဲ့ ၾကတာ မဟုတ္တာကေတာ့ ေသခ်ာပါတယ္။ ေစ်းကြက္ခ်ဲ႕ထြင္ခ်င္၊ နယ္ေျမပိုင္နက္ခ်ဲ႕ထြင္လိုသူ လက္၀ါးႀကီးအုပ္ အရင္းရွင္ႀကီးေတြနဲ႔ အဲဒီ လက္၀ါးႀကီးအုပ္အရင္းရွင္ႀကီးေတြက ေမြးျမဴတင္ေျမာက္ခဲ့ၾကတဲ့ နယ္ခ်ဲ႕အစိုးရေတြ၊ နယ္ေျမေဒသ ခ်ဲ႕ထြင္သိမ္းပိုက္ၿပီး လက္နက္နဲ႔ ျပည္သူလူထုေတြကို ဖိႏွိပ္အုပ္စိုး ႏိွပ္စက္ညႇင္းပမ္းၿပီး စစ္ႏုိင္ငံႀကီးေတြထူေထာင္ ကိုယ္က်ဳိးရွာခ်င္ၾကတဲ့ ဖက္ဆစ္အာဏာရွင္ေတြ ေၾကာင့္သာျဖစ္ခဲ့ၾကတာပါ။ လိုတိုရွင္းနဲ႔ ေယဘုယ် ေပါ့ေလ။

တိုတိုေျပာရရင္ တိုင္းျပည္တျပည္ရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အဓိကပ်က္ျပားေအာင္၊ ပ်က္စီးေအာင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသူေတြဟာ အာဏာာရယူ အုပ္ခ်ဳပ္ေနခဲ့တဲ့အစိုးရေတြနဲ႔ သူတို႔ရဲ႕စစ္တပ္ေတြခ်ည္းပါပဲ။ တဘက္ကသူေတြကေတာ့ ကိုယ့္အခြင့္အေရး၊ ကိုယ့္ယံုၾကည္ခ်က္နဲ႔ ကိုယ့္ ဘ၀ ကိုယ့္အသက္ကို ခုခံကာကြယ္တဲ့အေနနဲ႔ ျပန္ၿပီး တိုက္ခိုက္ၾကရတာေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ အတိတ္နဲ႔ ပစၥဳ ပၸန္သမိုင္းကိုျပန္ၾကည့္ရင္ ဒီအခ်က္ကို ထင္ထင္ရွားရွားေတြ႔ၾကရပါလိမ့္မယ္။ အဂၤလိပ္နယ္ခ်ဲ႕ရဲ႕ ေသြးခြဲမႈကိုပဲ အျပစ္ပံုခ်ခဲ့ၾကပါတယ္။

ဖဆပလ အစိုးရ၊ အိမ္ေစာင့္အစိုးဆိုတဲ့စစ္အစိုးရနဲ႔ ေနာက္တက္လာတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲႏုိင္ ပထစ အစိုးရေတြမွာေရာ အျပစ္မရွိၾကပါဘူး လား။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရယူေပးခဲ့တဲ့ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္မႈနဲ႔အင္အားကို အက်ဳိးရွိရွိအသံုးမခ်ႏုိင္ဘဲ၊ ငါနဲ႔မတူငါ့ရန္သူလုပ္ၿပီး ရဲေဘာ္ ရဲဘက္ခ်င္းေတြကို ႏွိပ္ကြပ္ခဲ့၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေတြကိုေပးခဲ့တဲ့ႏႈတ္ကတိကိုဂရုမစိုက္လစ္လွ်ဴရွဳၿပီး မဟာလူမ်ဳိးႀကီး၀ါဒနဲ႔ တ တိုင္းျပည္လံုးကို လႊမ္းမိုးအုပ္စိုးကိုယ္က်ဳိးရွာဖို႔ ႀကိဳးစားခဲ့တာေတြ။ လူမ်ဳိးငယ္ေတြရဲ႕ ရပိုင္ခြင့္ အခြင့္အေရးေတြ၊ တန္းတူညီမွ်ေရးေတြနဲ႔ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ေတြကို အေလးမထားခ်ဳိးေဖာက္ခဲ့တာေတြ၊ ေနာက္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ထူေထာင္ၿပီး တိုင္းရင္းသားေတြကို ထင္သလို ႏွိပ္စက္ညႇင္းပမ္း မုဒိမ္းက်င့္၊ လူမ်ဳိးတံုးသတ္ျဖတ္ပစ္ဖို႔ႀကိဳးစားခဲ့တာ၊ႀကိဳးစားေနတာေတြေၾကာင့္ ျပည္တြင္းစစ္မီး ေတာက္ေလာင္ခဲ့ တာ။ ေတာက္ေလာင္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီ ေတာခိုႏုိင္ငံေရးပါတီနဲ႔ လက္နက္ကိုင္တပ္ေတြ၊ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အင္အား စုေတြက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ခါးခါးသီးသီးျငင္းပယ္ခဲ့ဖူးပါသလား။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုမလိုခ်င္ဘူး စစ္ပဲတိုက္မယ္လို႔ ေျပာခဲ့ဖူးပါသလား။ ျပည္တြင္းစစ္ကို ဘယ္သူက ကိုယ္က်ဳိးစီးပြားအတြက္ ေမြးျမဴခဲ့ပါ သလဲ။ လက္နက္ႏုိင္ငံ စစ္လက္၀ါးႀကီးအုပ္ အရင္းရွင္ႏုိင္ငံတခုအျဖစ္ ဘယ္သူေတြက တည္ေဆာက္ဖို႔ ႀကိဳးစားခဲ့ ႀကိဳးစားေနၾကတာ ပါလဲ။ က်ေနာ္တို႔ေထာက္လွန္းေရး ၄ စစ္ေၾကာေရးတိုက္ထဲမွာတံုးက က်ေနာ္တို႔ကိုစစ္ေဆးတဲ့ ေထာက္လွမ္းရးအရာရွိကို အဲဒီေမးခြန္း တည့္တည့္ပဲေမးၾကည့္ခဲ့ဖူးပါတယ္။ သမိုင္းကို ျပန္ေျပာျပခဲ့ဖူးပါ တယ္။ ပထမပိုင္းမွာ ၀န္မခံခဲ့ေပမယ့္ ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ သူတို႔တပ္ မေတာ္ဆိုတဲ့ စစ္တပ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေတြရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တကယ္ရယူဖို႔ မႀကိဳးစားခဲ့တာေတြ၊ မလိုခ်င္ခဲ့တာေတြနဲ႔ ျပည္တြင္းစစ္ႀကီးကို မီးရွိန္ျမင့္တက္ေအာင္ လုပ္ေပးခဲ့တဲ့အျဖစ္ကို ၀န္ခံခဲ့ပါတယ္။

အဲဒီကိစၥနဲ႔အျမင္ကို စာတမ္းေရးေပးခိုင္းလို႔ က်ေနာ္ ေအ 4 ဆိုက္နဲ႔ စာမ်က္ႏွာ ၃၇ မ်က္ႏွာပါ စာတမ္းတခုကိုေရးေပးၿပီး လက္မွတ္ ထိုးေပးခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္က ေထာက္လွန္းေရးမွဴးခ်ဳပ္လုပ္ခဲ့တဲ့ သူတို႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ညြန္႔လက္ထဲအေရာက္ ထည့္ေပးဖို႔လည္း ေျပာခဲ့ ပါတယ္။ အဲဒီစာတမ္းမွာ ျပည္တြင္းစစ္ကိစၥတင္မဟုတ္ပါဘူး အဲဒီတံုးက ျမန္မာ့ ဆို ရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီ ဘာျဖစ္လို႔လူထုမေထာက္ခံပဲ က်ဆံုးခဲ့ရတဲ့အေပၚ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕အျမင္ကိုလည္း ေတာင္းခံလို႔ေရးေပးခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ ဘယ္ပါတီပဲေထာင္ေထာင္ အဲဒီအတိုင္းဆက္ၿပီး က်င့္သံုးေဆာင္ရြက္သြားအံုးမယ္ဆိုရင္လည္းဘယ္ လိုလူမ်ဳိးကပဲေထာင္ေထာင္ ဒီလိုပဲ က်ဆံုးရွံဳးနိမ့္အံုးမွာပဲလို႔ အာမခံ ေဟာကိန္း ထုတ္ေပးခဲ့ပါတယ္။

အဲဒီအရာရွိက အဲဒီစာတမ္းအတြက္ ေထာင္ပိုမက်ေစရပါဘူးလို႔ ေျပာခဲ့ပါတယ္။ က်ေနာ္က ကိစၥမရွိပါဘူးလို႔ေျပာခဲ့ပါ တယ္။ ဒါျဖစ္ရပ္ မွန္ပါ။ ေျပာခ်င္တာက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုမလိုခ်င္သူေတြ အၾကမ္းဖက္လိုသူေတြဟာ ေခတ္္အဆက္ဆက္အစိုးရေတြသာျဖစ္ခဲ့ၿပီး ျပည္သူ လူထုေတြနဲ႔ တိုင္းရင္းသားလက္နက္က္ိုင္အင္အားစုေတြက မလိုခ်င္တာ အၾကမ္းဖက္ခ်င္ၾကတာမဟုတ္ဘူး ဆိုတာပါပဲ။ အဲဒါဟာ ျမန္ မာႏုိင္ငံရဲ႕အစဥ္အလာ၊ ယဥ္ေက်းမႈျဖစ္လာၿပီဆိုရင္လည္း အဲဒီ အစဥ္အလာ ဒါမွမဟုတ္ ယဥ္ေက်းမႈကို ဘယ္သူေတြကဖန္တည္းခဲ့၊ ဖန္ တည္းေနတာပါလဲ။ အဲဒီ ဖန္တည္းေနသူေတြကိုပဲ စြန္လႊတ္ဖို႔၊ တိုက္ခိုက္ ပစ္ခတ္ သတ္ျဖတ္ ႏွိပ္စက္ညႇင္းပမ္းေနတာေတြ၊ မတရား လုပ္ေနတာေတြကိုရပ္ၿပီး ျပည္သူေတြလိုလားေနတဲ့ လူ႔အခြင့္အေရး၊ ဒီမိုကေရစီေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေတြကို ေပးအပ္ဖို႔ေျပာရမွာပါ။

ဒီေဆာင္းပါးကိုေရးရတာက က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သူနဲ႔ လူငယ္ေတြရဲ႕ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲမွာ တက္ေရာက္လာတဲ့ လူငယ္ေတြကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က "လက္နက္ကုိင္ အၾကမ္းဖက္မႈ ကုိ ႏုိင္ငံေရး သေဘာတရားအရ လက္မခံပါဘူး။ အၾကမ္းဖက္တဲ့နည္းနဲ႔ အစုိးရအေျပာင္းအလဲလုပ္တာ ႏုိင္ငံရဲ႕ အာဏာကုိလႊဲယူတာ ဒီဟာေတြက ဒီႏုိင္ငံမွာ အစဥ္အလာ ျဖစ္ေနၿပီ။ ဒီအစဥ္အလာကုိ ေျပာင္းလည္းရမယ္ဆုိတာ က်မတုိ႔ ခံယူခ်က္အေနနဲ႔ အၾကမ္းမဖက္တဲ့နည္းကုိသြားတာပါ။ အၾကမ္းဖက္တာ အၿမဲမွားသလား။ ဒီလုိေတာ့လည္း ေျပာလုိ႔မရဘူး။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ့ မွန္ကန္တဲ့ဖက္ကေန ရပ္တည္ၿပီးေတာ့ ခုခံတုိက္ခုိက္တာ ရွိ တယ္။ က်မကေတာ့ ေရရွည္ကုိစဥ္းစားေစခ်င္တယ္။ အၾကမ္းဖက္တဲ့နည္းနဲ႔ ျမန္ျမန္ရၿပီးေတာ့ ေနာက္ဆက္တြဲ ဒဏ္ရာေတြကုိ ဘယ္ ေလာက္ၾကာၾကာ ေပ်ာက္ေအာင္ကုသရအုန္းမွာလဲ။ တကယ္အၾကမ္းဖက္တဲ့နည္းနဲ႔လုပ္လုိ႔ ေနာက္ဒုကၡေတြ ရွင္းသြားရင္ေတာ့ တမ်ဳိးေပါ့။" လို႔ သူမရဲ႕အျမင္သေဘာထားကို ေဆြးေႏြးသြားတာေၾကာင့္ပါ။

လက္နက္ကိုင္အၾကမ္းဖက္မႈကို ႏုိင္ငံေရးသေဘာတရားအရ လက္မခံႏုိင္ဘူးဆိုတာ မွန္ပါတယ္၊ က်ေနာ္တို႔လည္း လက္မခံႏုိင္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ က်ေနာ္တို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕သမိုင္းမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ဖခင္ျဖစ္တဲ့ က်ေနာ္တို႔ တိုင္းျပည္ရဲ႕ လြတ္လပ္ေရးပိသုကာႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတို႔ လက္ထက္မတိုင္ခင္ကတည္းက လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးေတြရွိခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံကို မတရားသိမ္း ပိုက္ထားတဲ့ အဂၤလိပ္နယ္ခ်ဲ႕ကို ျမန္မာေတာ္လွန္ေရးသမားေတြက လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ခဲ့ၾကတာပါ။ နယ္ခ်ဲ႕နဲ႔နယ္ ခ်ဲ႕လက္ပါးေစ ေျမရွင္လယ္ရွင္ေတြရဲ႕ ဖိစီးႏွိပ္စက္မႈကို သည္းမခံႏုိင္ေတာ့တဲ့ လယ္သမားေတြက လယ္သမားသူပုန္ႀကီးဆရာစံရဲ႕ ဦးေဆာင္မႈ ေအာက္ ကေန ရရာလက္နက္စြဲကိုင္ ေတာ္လွန္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ကိုေအာင္ဆန္းတို႔ လက္ထက္ေရာက္ေတာ့ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားသမဂၢ၊ ရန္ကုန္ခရိုင္ေက်ာင္းသားသမဂၢ၊ ဗမာႏုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္တို႔က ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ ဦးေဆာာင္ မႈနဲ႔ အဂၤလိပ္နယ္ခ်ဲ႕အစိုးရကို အၾကမ္းမဖက္သပိတ္ေမွာက္ၾက၊ ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ခဲ့ပါတယ္။ အဂၤလိပ္အစိုးရက အၾကမ္းဖက္ႏွိမ္ႏွင္းခဲ့လို႔ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ကိုေအာင္ေက်ာ္ က်ဆံုးခဲ့ရၿပီး ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြ အမ်ားႀကီးထိခိုက္ဒဏ္ရာရ၊ နယ္ခ်ဲ႕ရဲ႕အက်ဥ္းေ ေထာင္ထဲ က်ေရာက္ခဲ့ရပါတယ္။

ေဆာင္းပါးရွည္လွ်ားလြန္းမွာစိုးတဲ့အတြက္ တိုတိုေျပာရရင္ ေနာက္ဆံုးအၾကမ္းမဖက္ဆန္႔က်င္တြန္းလွန္လို႔ မရတဲ့အဆံုး ကိုေအာင္ဆန္း ေခါင္းေဆာာင္တဲ့ ေက်ာင္းသားလူငယ္ေတြ၊ သခင္လူငယ္ေတြဟာ ဂ်ပန္ဖက္ဆစ္ေတြဆီက စစ္ပညာကို သြားေရာက္သင္ယူၿပီး ဂ်ပန္ ဖက္ဆစ္ေတြရဲ႕ အကူအညီနဲ႔ပဲ အဂၤလိပ္အစိုးရကို လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ခဲ့ၾကရပါတယ္။ ဒုတိယကမၻာစစ္ကို ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ အဂၤလိပ္ နယ္ခ်ဲ႕ အခက္ေတြ႔၊ အက်ပ္အတည္းက်ေနခ်ိန္ျဖစ္လာေတာ့ အဂၤလိပ္နယ္ခ်ဲ႕ေတြ ဆုတ္ခြာေပးခဲ့ရၿပီး ဂ်ပန္ဖက္ဆစ္ေတြရဲ႕ အုပ္စိုး မႈေအာက္ကို က်ေရာက္သြားခဲ့ျပန္ပါတယ္။

ဂ်ပန္ေပးတဲ့လြတ္လပ္ေရး အတုအေယာင္ေအာက္မွာ ျမန္မာတႏုိင္ငံလံုး ရက္ရက္စက္စက္ ဖိႏွိပ္ညႇင္းပမ္းမႈေတြခံခဲ့ရပါတယ္။ ေနာက္ဆံုး မခံႏုိင္ေတာ့တဲ့အခ်ိန္မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းနဲ႔ ရဲေဘာ္ရဲဘက္ေတြနဲ႔ ႏုိင္ငံေရးသမား၊ ေတာ္လွန္ေရးသမားေတြက ျပည္သူလူထုရဲ႕ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈေထာက္ခံမႈနဲ႔ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ကို လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ခဲ့ၾကလို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံျပည္သူေတြ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္လက္ေအာက္က လြတ္ေျမာက္ခဲ့ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ အဂၤလိပ္နယ္ခ်ဲ႕ကို တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုေတြရဲ႕ စည္းလံုးညီညြတ္မႈအင္အားကိုျပၿပီး လြတ္ လပ္ေရးမေပးဘူးဆိုရင္ေတာ့ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးနဲ႔ျပန္ၿပီး တိုက္ခိုက္ရလိမ့္မယ္လို႔ ရာဇသံေပးခဲ့လို႔ မတတ္သာတဲ့အဆံုး အဂၤ လိပ္နယ္ခ်ဲ႕က ျမန္မာႏုိင္ငံကို လြတ္လပ္ေရးေပးခဲ့ရပါတယ္။ ေနာက္တခါ က်ေနာ္ အထက္မွာတင္ျပခဲ့တဲ့ အခ်က္ေတြ အေျခအေနေတြေ ေၾကာင့္ က်ေနာ္တို႔ႏုိင္ငံမွာ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးေတြ၊ တိုက္ပြဲေတြ ထပ္ျဖစ္လာၿပီး ျပည္တြင္းစစ္ႀကီးျဖစ္ေပၚလာခဲ့ရတာ ျဖစ္ပါ တယ္။ ဒါ တကယ္ျဖစ္ခဲ့တာပါ။ သမိုင္းပါ။

လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးဆိုတဲ့ အၾကမ္းဖက္ေတာ္လွန္ေရးကို ျပည္သူလူထုက ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကတာမဟုတ္ပါဘူး။ လက္နက္ကိုင္ေတာ္ လွန္ေရးကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကရတဲ့ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုေတြ၊ အဖြဲ႔အစည္းေတြ၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြနဲ႔ ေနာက္ဆံုး ေက်ာင္းသားေက်ာင္း သူေတြအထိ လက္နက္ကိုကိုင္ခ်င္လြန္းလို႔ကိုင္ခဲ့ၾက အၾကမ္းဖက္ခ်င္လြန္းလို႔ ဖက္ခဲ့ၾကတာမဟုတ္တာေတာ့ ေသခ်ာပါတယ္။ ခုခံစစ္ပါ။ လြတ္ေျမာက္ေရးစစ္ပါ။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္စကားထဲမွာပါသလိုပဲ မွန္ကန္တဲ့ဖက္ကေန ရပ္တည္ၿပီးခုခံတိုက္ခိုက္ၾကတာပါ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို လုိခ်င္လို႔၊ လူခ်င္းတူတူသူခ်င္းမွ်မွ် ေနထိုင္ႏုိင္ဖို႔၊ ဖိစီးႏွိပ္စက္လြန္းလို႔၊ အသက္ကိုအႏၱရာယ္ေပးလာလို႔ ခုခံကာကြယ္ တုန္႔ျပန္တိုက္ခိုက္ခဲ့ၾကရ တာပါ။ အမွန္တရားဖက္က ရပ္တည္ခုခံကာကြယ္တဲ့သူေတြဖက္က မွန္ပါတယ္။ တရားေသာစစ္ပါ။ က်ေနာ္တို႔ေထာက္ခံ အားေပးပါ တယ္။

တခုထပ္ေျပာဖို႔ရွိလာတာက အဲဒီအၾကမ္းဖက္တဲ့ အစဥ္အလာကို ေျပာင္းလဲရမယ္ဆိုတဲ့ခံယူခ်က္နဲ႔ အၾကမ္းမဖက္တဲ့နည္းနဲ႔ သြားတာပါ ဆိုတဲ့ လူထုေခါင္းေဆာင္ရဲ႕စကားပါ။ က်ေနာ္တို႔ ေနာင္ေတာ္ ၆၂ ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူေတြ၊ က်ေနာ္တို႔ ၇၀ စုႏွစ္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူေတြရဲ႕ အခြင့္အေရးတိုက္ပြဲေတြ၊ ဆႏၵျပပြဲေတြ သပိတ္တိုက္ပြဲေတြဟာ လံုး၀ အၾကမ္းမဖက္ခဲ့ၾက ပါဘူး။ လက္ထဲမွာ စာအုပ္ေတြပဲပါတာပါ။ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူေတြပဲ စစ္အာဏာရွင္ စစ္တပ္ရဲ႕ အၾကမ္းဖက္ ပစ္ခတ္ႏွိမ္ႏွင္းမႈေ ေၾကာင့္ က်ဆံုးခဲ့ၾက၊ ဒဏ္ရာရခဲ့ၾက၊ အက်ဥ္းက်ခံ ဘ၀ပ်က္ခဲ့ၾကရတာဟာ တကယ့္ျဖစ္ရပ္ပါ။ ေနာက္ဆံုး ၁၉၈၈ ခုႏွစ္လူထုဒီမိုကေရစီ အေရးေတာ္ပံုႀကီးဟာလည္း ျပည္သူလူထုတရပ္လံုးရဲ႕ အာဏာရွင္စနစ္ကို အၾကမ္းမဖက္အံုႂကြဆန္႔က်င္တဲ့ ေတာ္လွန္ေရးႀကီးတရပ္ ျဖစ္ပါတယ္။ စစ္အာဏာရွင္ေတြက ဘယ္လိုေျဖရွင္းခဲ့ပါသလဲ။ ရွင္းပါတယ္။

၂၀၀ရ ခုႏွစ္ သံဃာေတာ္ေတြဦးေဆာင္ခဲ့တဲ့ အာဏာရွင္စနစ္ဆန္႔က်င္ေရး လူထုအံုႂကြမႈဟာလည္း အၾကမ္းမဖက္ရံုမက သံဃာေတာ္ေ ေတြရဲ႕ ေမတၱာသုတ္သံေတြနဲ႔ လႊမ္းဖံုးေနခဲ့တာပါ။ အဲဒီ ဗုဒၶဘုရားရွင္ရဲ႕ေမတၱာသုတ္ေတာ္ကို ရြတ္ဖတ္ရင္းၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပခဲ့ၾကတဲ့ ဘုရားသားေတာ္ေတြကို စစ္အာဏာရွင္ေတြက ဘယ္လိုျပဳမူဆက္ဆံခဲ့ပါသလဲ။ ဒါကေတာ့ ဒီကေန႔မ်ဳိးဆက္သစ္ လူငယ္ကေလးေတြက အစ ေတြ႔ျမင္ခဲ့ၾကၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ အၾကမ္းဖက္တဲ့အစဥ္အလာ ကို ဆက္လက္ထိမ္းသိမ္းေနတဲ့သူေတြက ဘယ္သူေတြပါလဲ။ ဒါကို အၾကမ္းမဖက္တဲ့နည္းကိုပဲသြားမယ္ဆိုတဲ့ လူထုေခါင္းေဆာင္ ဘယ္လိုမ်ားသြားမွာပါလဲ။ ဘယ္သူေျပာတဲ့စကား၊ ဘယ္သူရဲ႕ေမတၱာ ရပ္ခံခ်က္ တိုက္တြန္းခ်က္ကိုမွ အေရးမစိုက္ဘဲေန၊ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးစရာ အေၾကာင္းမရွိပါဘူးလို႔ ျပတ္ျပတ္သားသား ျငင္းဆန္ထားတဲ့ အစိုးရက ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးဖို႔ သေဘာတူလာတဲ့ထိ ဒီလိုပဲ ေမတၱာရပ္ခံေနမွာပါလား။ မတရားတဲ့အမိန္႔အာဏာေတြကို ဘယ္လိုနည္းနဲ႔ အာခံဆန္႔က်င္ၾကရမွာပါလဲ။

ေရရွည္ကိုစဥ္းစားၿပီး ေနာက္ဆက္တြဲျဖစ္လာႏုိင္တဲ့ ဒဏ္ရာေတြကိုေရွာင္က်ဥ္ဖို႔ ခုေလာေလာဆယ္စစ္အာဏာရွင္ေတြရဲ႕ ဖိစီးႏွိပ္စက္မႈ မတရားလုပ္မႈ မတရားဖမ္းဆီးမႈ၊ မုဒိမ္းက်င့္မႈ၊ သတ္ျဖတ္မႈေတြကို အၾကမ္းဖက္တုန္႔ျပန္မႈမလုပ္ဘဲ အၾကမ္းမဖက္တဲ့နည္းနဲ႔ပဲ ဆန္႔က်င္ ၾကဖို႔ ျပည္သူလူထုကို က်ေနာ္တို႔က ႏႈိးေဆာ္ တိုက္တြန္းၾကရမွာပါလား။ ခုခံစစ္ကို အသက္နဲ႔ဘ၀နဲ႔ရင္းၿပီး ဆန္႔က်င္တိုက္ခိုက္ေန ၾကရတဲ့ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းေတြကိုလည္း အၾကမ္းဖက္လက္နက္ကိုင္ေနၾကတာကိုစြန္႔လႊတ္ၿပီး စစ္အစိုးရျပဳသမွ် အၾကမ္းမဖက္ဘဲသာ ခံေနၾကဖို႔က်ေနာ္တို႔က ေျပာၾကရမွာပါလား။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုတဲ့စကားဟာ အလြန္နားေထာင္ေကာင္းသလို ျငင္းဆန္စရာမရွိေအာင္ ဆြဲေဆာင္အားေကာင္းပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကမၻာႀကီးရဲ႕သမိုင္းေၾကာင္းကို အတိတ္ကေန ခု ပစၥဳပၸန္အထိၾကည့္လိုက္ပါ။ ဘယ္ေနရာေတြမွာမ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းေနတာေတြ႔ရပါသလဲ။ ေျမထဲပင္လယ္တ၀ိုက္က အာရပ္ကမၻာသား ျပည္သူလူထုေတြဟာ အာဏာရွင္ အစိုးရ ေတြကို အၾကမ္းမဖက္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵျပခဲ့ၾက တာပါ။ ဒါေပမယ့္ သူတို႔ အၾကမ္းဖက္လက္နက္ကိုင္ခဲ့ၾကရၿပီး စစ္အာဏာရွင္တခ်ဳိ႕  လက္လြတ္ထြက္ေျပးခဲ့ရ၊ အာဏာစြန္႔လႊတ္ခဲ့ရ တာေတြ႔ရသလို၊ ကေန႔ထိ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္တိုက္ခိုက္ေနၾကရဆဲျဖစ္တဲ့ လစ္ဗ်ားျပည္သူေတြ။ အာဏာရွင္ရဲ႕ရက္ရက္စက္ ေျခ မႈန္းႏွိမ္ႏွင္းမႈကို ၾကံ႕ၾကံ႕ခံၿပီး ဆက္လက္တိုက္ပြဲ၀င္ေနၾကတဲ့ ဆီးရီးယားျပည္သူေတြရဲ ႕ေအာ္ဟစ္ညည္းညဴသံေတြ၊ ငိုေႂကြးသံေတြကို ၾကားေနရဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အာဏာရွင္စနစ္ဆန္႔က်င္ေရး ဒီမိုကေရစီေရးလူထုလွဳပ္ရွားမႈေတြဟာ အၾကမ္းမဖက္ေရာ အၾကမ္းဖက္လို႔ ေရာ ဆက္ၿပီးေပၚေပါက္လာလိမ့္အံုးမယ္ဆိုတာလည္း အေသအခ်ာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဆိုရင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုတာကို ေနရာေဒသ တိုင္းျပည္ အနည္းအက်ဥ္းေလာက္ကလြဲရင္ ဘယ္ေနရာမွာမွ ရွာလို႔မရႏုိင္တာ၊ တည္ေဆာက္လို႔ လက္ေတြ႔မရႏုိင္သေလာက္ ျဖစ္ေနတာကေတာ့ တကယ့္ျဖစ္ရပ္မွန္ပါ။

က်ေနာ္တို႔တိုင္းျပည္က စစ္အစိုးရအဆက္ဆက္ေအာက္မွာ ရက္ရက္စက္စက္ ဖိႏွိပ္ညႇင္းပမ္းသတ္ျဖတ္မႈေတြ၊ မတရားျပဳက်င့္မႈေတြနဲ႔ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ဒုကၡေတြကိုခါးစီးခံေနၾကရတဲ့ ျပည္သူလူႀကီးကို စစ္အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္က လြတ္ေျမာက္ေအာင္ လမ္းျပဦးေဆာင္ၿပီး ျပည္သူလူထုႀကီးတရပ္လံုး တကယ္လိုခ်င္ေတာင့္တေနတဲ့ ဒီမိုကေရစီကိုရယူေပးဖို႔တာ၀န္ရွိတဲ့ ေခါင္းေဆာင္တေယာက္အေနနဲ႔ လူထု ကို မွန္မွန္ကန္ကန္ဦးေဆာင္မႈေပးဖို႔၊ ရဲရဲရင့္ရင့္ ဦးေဆာင္မႈေပးႏုိင္ဖို႔အေရးႀကီးပါတယ္။ အဓိက ကစစ္အာဏာရွင္စနစ္ခ်ဳပ္ၿငိမ္းၿပီး လြတ္ လပ္တရားမွ်တၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့ ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံတခု ျဖစ္ေပၚလာေရးပါ။ အျမန္ဆံုးျဖစ္ ႏုိင္ေလ ေကာင္းေလပါပဲ။ နည္းလမ္းေပါင္းစံုနဲ႔ ေတာ္လွန္ဆန္႔က်င္တိုက္ခိုက္ၾကဖို႔ကအေရးႀကီးပါတယ္။

ေနာက္ဆက္တြဲဒဏ္ရာေတြကို လြတ္လပ္တရားမွ်တၿငိမ္းခ်မ္းၿပီး ဒီမိုကေရစီျပည့္၀တဲ့ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတခုထဲမွာ ကုသရတာဟာ စစ္အာ ဏာရွင္စနစ္ေအာက္မွာထက္ ပိုၿပီးလြယ္ကူပါလိမ့္မယ္။ သက္သာေပ်ာက္ကင္းမႈျမန္ဆန္ပါလိမ့္မယ္။ သိပ္ေတြးပူေနစရာ မရွိဘူးလို႔ထင္ပါ တယ္။

က်ေနာ္မၾကာေသးခင္က ေရးခဲ့တဲ့ေဆာင္းပါးတခ်ဳိ႕မွာတင္ျပခဲ့ဖူးသလို ဘယ္သူ႔ကိုမွထိခိုက္နစ္နာမႈမရွိဘဲ အားလံုးၿငိမ္းခ်မ္းေအးေဆးစြာ ၿပီးဆံုးသြားၾကေလသတည္းဆိုတဲ့ေတာ္လွန္ေရးမ်ဳိး ကမၻာ့သမိုင္းစာမ်က္ႏွာေတြမွာေရာ ျမန္မာ့သမိုင္းစာမ်က္ႏွာေတြမွာပါ မရွိဖူးေသးဘူး ဆိုတာေတြ႔ရပါလိမ့္မယ္။ က်ေနာ္တို႔ ျပည္သူလူထုေတြ ထိခိုက္နစ္နာခံစားခဲ့ၾကရတာ ရာစုႏွစ္၀က္ျပည့္လုပါၿပီ။ ခုထိလည္း ေန႔တဓု၀ တတိတိ ထိခိုက္နစ္နာခံစားေနၾကရဆဲ။ ေရာဂါေ၀ဒနာေတြ ခံစားေနၾကရဆဲ၊ ေသဆံုးေနၾကရဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ထူးၿပီးထိခိုက္ခံစားစရာ အေၾကာင္းမရွိေတာ့ပါဘူး။ ဒီထက္ဆိုးဆိုး၀ါး၀ါးခံစားၿပီးမွ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာမႈ၊ ေပ်ာ္ရႊင္မႈသုခကိုခံစားရႏုိင္မယ္ဆိုရင္လည္း အဲဒီအဆိုးတ ရားေတြကို အျမန္ဆံုးေျပးေတြ႔ခံစားၿပီး လြတ္ေျမာက္ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ ေပ်ာ္ရႊင္မႈေတြကိုရယူပစ္လိုက္ၾကတာက ပိုေကာင္းမယ္ထင္ပါတယ္။

ခါးသည္းတဲ့အေတြ႔အၾကံဳေတြ၊ ဒုကၡဆင္းရဲမႈေတြေၾကာင့္ ျပည္သူလူထုေတြဟာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကိုဆန္႔က်င္တိုက္ခိုက္ဖို႔ မွန္ကန္ရဲရင့္ ထက္ျမက္တဲ့ဦးေဆာင္မႈတခုကို ေတာင္းဆိုေနၾကပါၿပီ။ အတိုက္အခံ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုေတြ၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အင္အား စုေတြမွာလည္း စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို ေျခမႈန္းဖို႔ ပိုၿပီးခိုင္မာအားေကာင္းတဲ့ မဟာဗ်ဴဟာ နည္းဗ်ဴဟာေတြရွိလာၾကသလို စည္းလံုးညီ ညြတ္မႈလည္း ပိုၿပီးအားေကာင္းလာေနပါၿပီ။ ျပည္သူလူထုရဲ႕ေထာက္ခံမႈကိုလည္း ပိုၿပီးရရွိလာေနၾကပါၿပီ။ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို လူမသိ သူမသိ ဆန္႔က်င္ေတာ္လွန္ဖို႔ ႀကိဳးစားအားထုတ္ေနသူေတြလည္း တေန႔တျခား အင္အားတိုးတက္ ေကာင္းမြန္လာေနပါၿပီ။ မွန္ကန္တဲ့ ဦးေဆာင္မႈကို ရဲရဲတင္းတင္းေပးအပ္ဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

ေစ့စပ္ေျပၿငိမ္းေရးသမားတေယာက္လို ဘက္ႏွစ္ဘက္စလံုးကို ေတာ္ၾကပါေတာ့ ရပ္ၾကပါေတာ့၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဟာ ေကာင္းပါတယ္လို႔ ေျပာရတာေတာ့လြယ္ပါတယ္။ ေစ့စပ္ေျပၿငိမ္းေရးသမားေယာက္ (Mediator) ရဲ႕ တာ၀န္ဟာ ဘက္ႏွစ္ဘက္ၾကားမွာ ေျပၿငိမ္းေအာင္ေစ့ စပ္ေပးဖို႔ပါ။ သူကၾကားလူပါ။

လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဒီမိုကေရေရးအတြက္ ျပည္သူေတြ ယံုၾကည္အပ္ထားတဲ့ ေခါင္းေဆာင္တေယာက္ပါ။ ေစ့စပ္ေျပၿငိမ္းေရးသမား၊ ၾကားလူတေယာက္မဟုတ္ပါဘူး။ အဖိႏွိပ္ခံျပည္သူလူထုဘက္ကရပ္တည္ေပးၿပီး မတရားတဲ့ စစ္အာဏာ ရွင္ေတြကို ဆန္႔က်င္တိုက္ဖ်က္ရမွာပါ။ ျပည္သူလူထုလိုလားတဲ့ ဒီမိုကေရစီအခြင့္ အေရးေတြရရွိဖို႔ စစ္အာဏာရွင္ေတြကို ေအာင္ႏုိင္တဲ့ အထိ ဦးေဆာင္လမ္းျပမႈေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ျပည္သူလူထုက ဒီမိုကေရစီေအာင္ပြဲအတြက္ လူထုေခါင္းေဆာင္ကို ယံုၾကည္ေမွ်ာ္လင္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ယံုၾကည္ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကဆဲလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

စိုးေနလင္း


View Post on Facebook · Edit email settings · Reply to this email to add a comment.

No comments:

Post a Comment