Monday, 4 July 2011

[Big Brothers & Sisters] ေရျမင့္ေလေသာအခါ

ေရျမင့္ေလေသာအခါ အရွင္သံ၀ရာလကၤာရ ၂၀၁၀ ေမလ အေတြးအျမင္မွ ေကာက္ႏွုတ္ျပီး အလင္းအိမ္မွတင္ျပပါသည္။။ မွတ္ခ်က္။။ စာလံုးေပါင္းရွင္းရွင္းနဲ ့ဖတ္ခ်င္ရင္ ေအာက္ကဖိုင္လ္ကိုဖြင့္ဖတ္ပါ။။   ဘုရားရွင္ သက္ေတာ္ထင္ရွား ရိွစဥ္အခါတုန္းက တစ္ေန့ေသာအခါ သိၾကားမင္းၾကီး ေရာက္လာျပီး ဓဘုန္းေတာ္ၾကီးေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား။ နတ္ေတြ၊ လူေတြ၊ အသူရာနတ္ေတြ၊ နဂါးေတြ၊ ဂနျြဗၺနတ္ေတြ၊ သက္ရိွသတၱ၀ါ ဟူသမွ် ခိုက္ရန္ေဒါသ ကင္းပကာ ေနထိုင္လိုၾကပါတယ္။ လက္နက္ဥစၥာဒဏ္ေဘး ကင္းေ၀းကာ ေနထိုင္လိုၾကပါတယ္။ ရန္သူဟူသမွ် ကင္းစင္ပကာ ေနထိုင္လိုၾကပါတယ္။ စိတ္ဆင္းရဲ ကင္းကာ နွလံုးစိတ္၀မ္း ၾကည္ၾကည္သာသာနဲ့ ေနထိုင္ လိုၾကပါတယ္။ ခိုက္ရန္ေဒါသ စိုးစဥ္းမွ်မရိွဘဲ ေနထိုင္လိုၾကပါတယ္။ အဲဒီလို ေအးေအးေဆးေဆး ခ်မ္းခ်မ္းသာသာ ေနထိုင္လိုၾကေပမယ့္ အဲဒီလို မေနရဘဲ ခိုက္ရန္ေဒါသ ျဖစ္ေနၾကရပါတယ္။ လက္နက္ ဥစၥာဒဏ္ေဘး သင့္ေရာက္ေနၾကရပါတယ္။ ရန္သူေတြ ၀ိုင္း၀ိုင္းလည္ေနၾကရပါတယ္။ နွလံုမသာ အျမဲစိတ္ဆင္းရဲစြာ ေနၾကရပါတယ္။ ဘယ္လိုအေနွာင္အဖဲြ့မို်းေတြေၾကာင့္ အဲဒီလို အလိုမက်ဘဲ ဆင္းရဲဒုကၡ ေရာက္ေနၾကရတာပါလဲ ဘုရားဓ ဟု ေမးေလွ်ာက္ေလသည္။   ထိုအခါ ဘုရားရွင္က ဓသတၱ၀ါေတြဟာ ဣသာမစျြရိယ အေနွာင္အဖဲြ့ေၾကာင့္ အဲဒီလို ပဋိပကၡ ေတြျဖစ္ကာ ဆင္းရဲဒုကၡေတြ ေရာက္ေနၾကရတာပဲဓဟု မိန့္ေတာ္မူသည္။ ဘုရားရွင္၏ အေျဖကို ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ မဟာစည္ ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီးက ဓကာမဘံုသား နတ္လူမ်ားတို့ ေကာင္းစားျပည့္၀ ေဘးရန္ပလွ်က္ ေအးျမခ်မ္းသာ ေနလိုပါလည္း ဣသာမေစျြ သူရႈတ္ေပြ၍ ထင္ေခ်မက် ဆင္းရဲရတည့္ဓ ဟု လကၤာစီ ဆံုမခဲ့သည္။ ထို့အျပင္ ဓမနာလိုကင္း ၀န္တိုရွင္း လက္ငင္းခ်မ္းသာၾကရမည္ဓ ဟူ၍လည္း ေရးသားဆံုမကာ ရံုးခန္း၊ ဓမၼာရံု၊ ဆြမ္းေက်ာင္း စသည့္ လူသူမျမင္နိုင္သည့္ ေနရာမို်းမွာ စာလံုးၾကီးၾကီးျဖင့္ ေရးခိ်တ္ထားေစသည္။ အေျခခံ လိုအပ္ခ်က္ ျဖစ္လိမ့္မည္ဟု ယူဆရသည္။ မနာလိုမႈေတြ ကင္းၾကလွ်င္ျဖင့္၊ ၀န္တိုမႈေတြ ရွင္းၾကလွ်င္ျဖင့္ ယခုလက္ငင္း ခ်မ္းသာဖို့ရာ ေသခ်ာသည္။   သိၾကားမင္းက သံေယာဇဥ္ ဟူေသာ ေ၀ါဟာရကို သံုး၍ေမးသျဖင့္ ဘုရားကလည္း သံေယာဇဥ္ ဟူေသာ ေ၀ါဟာရနွင့္ ေျဖေတာ္မူသည္။ သံေယာဇဥ္ ဆယ္ပါးတြင္ ဣသာမစျြရိယ သံေယာဇဥ္ နွစ္ပါးက အဆိုးဆံုး ျဖစ္ပံုေပၚသည္။ ထိုေၾကာင့္ ဘုရားရွင္က ဣသာမစျြရိယ သံေယာဇဥ္ အေနွာင္အဖဲြ့ေၾကာင့္ သတၱ၀ါအားလံုး ဒုကၡေရာက္ေန ၾကရသည္ဟု ေျဖေတာ္မူသည္။ တတိယကမBာထဲက နိုင္ငံတစ္ခုသည္ ကိုလိုနီေအာက္မွ လြတ္ေျမာက္သည္မွာ နွစ္ေပါင္း တစ္ရာ နားသို့ ကပ္လာျပီ။ သို့ေသာ္ ယခုတိုင္ ဒံုရင္း ဒံုရင္း ဆင္းရဲျမဲ ဆင္းရဲျမဲျဖစ္သည္။ လြန္ခဲ့ေသာနွစ္တစ္ရာခန့္က ထိုနိုင္ငံ ထိုလူမို်း အေၾကာင္းကို သုေတသနျပု မွတ္တမ္းတင္ခဲ့ေသာ စာေရးဆရာတစ္ဦးက ထိုလူမို်း အမ်ားစုသည္ ဣသာမစျြရိယ အလြန္အားၾကီးေသာ လူမို်းမ်ားျဖစ္ၾကသည္ဟု မွတ္တမ္းတင္ထား ေလသတဲ့။ ေရကန္တစ္ကန္ထဲ၌ ၾကာမို်းငါးပါး စြင့္စြင့္ကားကား ပြင့္လန္းတင့္ဆန္း ေနၾကသည္။ ထိုၾကာမို်း ငါးပါးသည္ ေရနိမ့္သည့္အခါ နိမ့္လိုက္သြားၾကသည္။ ေရျမင့္သည့္အခါ ျမင့္လိုက္သြားၾကသည္။ ၾကာေတြ ျမင့္ေနျခင္းသည္ ေရျမင့္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ေရျမင့္ေလေသာအခါ ၾကာေတြျမင့္ၾကရသည္မွာ ဓမၼတာျဖစ္သည္။   ကိုယ္ပိုင္ဘ၀တခု၏ စစ္မွန္ေသာ အနိမ့္အျမင့္၊ ဘ၀မ်ားစြာတို့၏ အနိမ့္အျမင့္သည္ ကိုယ္ရည္ ကိုယ္ေသြး၊ စိတ္ရည္စိတ္ေသြးနွင့္ တိုက္ရိုက္သက္ဆိုင္သည္။ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးဟူသည္ လုပ္ရည္ကိုင္ရည္ အရည္အခ်င္းျဖစ္သည္။ ထိုအရည္အခ်င္းသည္ ဥာဏ္ရည္ဥာဏ္ေသြး နွင့္လည္းဆိုင္သည္။ မည္မွ်သိသနည္း။ မည္မွ်တတ္သနည္း။  သိျခင္း၊ တတ္ျခင္းေၾကာင့္ ဥာဏ္ရည္ ဥာဏ္ေသြး ထက္ျမက္ရသည္။ ဥာဏရည္ဥာဏ္ေသြး ဟူသည္မွာလည္း ဥာဏ္နီဥာဏ္နက္ကို မဆိုလို။ အျဖူေရာင္ဥာဏ္၊ အလင္းေရာင္ဥာဏ္ကိုသာ ဆိုလိုသည္။ အတၱ၊ ပရ နွစ္၀ေကာင္းကို်း မီးေမာင္းထိုးျပနိုင္ ေသာ ဥာဏ္ကိုသာ ဆိုလိုသည္။   ယခုေခတ္၌ အိုင္ကူ်နွင့္ အီးကူ် ဟူ၍ ခဲြျခားသံုးၾကသည္။ အိုင္ကူ်က ဥာဏ္ရည္ဥာဏ္ေသြး ျဖစ္သည္။ အီးကူ်က စိတ္အရည္အေသြးျဖစ္သည္။ အိုင္ကူ်ျမင့္လွ်င္ လူေတာ္ျဖစ္သည္။ အီးကူ်ျမင့္လွ်င္ လူေကာင္းျဖစ္သည္။ တခို့်က လူေတာ္အဓိက၊ တခို့်က လူေကာင္းအဓိကဟု ၀ိ၀ါဒ ကဲြျပားေနသည္လည္း ရိွသည္။ အမွန္က ဘယ္ဟာအဓိကဟု ေျပာ၍မရ၊။ နွစ္ခုလံုးကေတာ့ အဓိကက်သည္။ ေတာ္ရံုနွင့္လည္း မျပီး၊ ေကာင္းရံုနွင့္လည္း မျဖစ္။ တစ္ခုသာ အဓိကဆိုလွ်င္ျဖင့္ တစ္ဖက္ေစာင္းနင္း ျဖစ္သြားနိုင္သည္။ ေတာ္လည္းေတာ္၊ ေကာင္းလည္းေကာင္းမွျဖစ္မည္။ လူေတာ္က အလုပ္လုပ္လို့ေကာင္းသည္။ လူေကာင္းက ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရသည္။ လူေကာင္းက ၾကည္ညိုဖို့၊ လူေတာ္က ေလးစားဖို့ျဖစ္သည္။ အလုပ္ကလည္း လုပ္ေနၾကရဦးမည္။ ထိုအခါ ေတာ္လည္းေတာ္၊ ေကာင္းလည္းေကာင္းမွျဖစ္မည္။ လူေတာ္နွင့္ အလုပ္လုပ္ရသည္မွာ စိတ္ခ်မ္းသာ သကဲ့သို့ လူေကာင္းနွင့္ အတူေနရသည္မွာ စိတ္ခ်မ္းသာသည္။ သို့ေသာ္ သူ့အိုင္ကူ်၊ အီးကူ်လိုက္ျပီးေတာ့ မည္မွ်ေတာ္သည္၊ မည္မွ်ေကာင္းသည္ဟု ဒီဂရီ အနိမ့္၊ အျမင့္ေတာ့ ကဲြပါလိမ့္မည္။ အဓိကကေတာ့ အလုပ္ျဖစ္ဖို့သာ ျဖစ္သည္။ အလုပ္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္တတ္ၾကဖို့လိုသည္။   လူတစ္ဦး၏ ဘ၀တစ္ခု၊ လူ့အဖဲြ့အစည္း၏ ဘ၀မ်ားစြာတို့ကို ျမွင့္တင္ၾကရာ၌ လူေတြေတာ္ဖို့ လိုသလို၊ ေကာင္းဖို့လည္း လိုပါသည္။ ေတာ္ဖို့အတြက္ ပညာရပ္ေတြ သင္ယူၾကရမည္။ ဆည္းပူးၾကရမည္။ ေလ့လာၾကရမည္။ ၾကိုးစားၾကရမည္။ အားထုတ္ၾကရမည္။ အတတ္ေတြ၊ အသိေတြ၊ ဗဟုသုတေတြ ရနိုင္သမွ် ရေအာင္၊ ရိွနိုင္သမွ် ရိွေအာင္ ရွာေဖြစုေဆာင္းၾကရမည္။ ဤကား ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြး၊ ဥာဏ္ရည္ဥာဏ္ေသြး အတြက္ျဖစ္သည္။ စိတ္အရည္အေသြး အတြက္ကိုမူ၊ ဘာသာေရးနားလည္ရမည္။ ဘာသာေရးကိုင္းရိႈင္းရမည္။ ဘာသာေရးေလးစားရမည္။ ဘာသာေရးအဆံုအမေတြကို နာခံရမည္။ ျပည္သူ့နီတိေတြကို နားလည္ရမည္။ လူ့က်င့္၀တ္၊ လူ့တာ၀န္၊ လူ့၀တၱရားေတြကို နားလည္ရမည္။ လိုက္နာရမည္။ က်င့္သံုရမည္။ စိတ္အရည္အေသြးကို နိမ့္က်ေစတာ၊ ျမင့္မားေစတာက စိတ္ထဲမွာသာရိွသည္။ ထိုသေဘာကို နားလည္ရမည္။ မူရင္းပင္ကိုယ္စိတ္က အျဖူေရာင္သက္သက္ ျဖစ္သည္။ ေစတသိတ္ေတြ ေၾကာင့္ စိတ္က အေရာင္ အမို်းမို်းေျပာင္း အေကာင္းအဆိုးျဖစ္ရသည္။ အေလာဘ၊ အေဒါသ၊ အေမာဟ၊ ေမတၱာ၊ ကရုဏာ၊ မုဒိတာ၊ သဒျြါ၊ ပညာ စေသာ ေစတသိတ္ေတြေၾကာင့္ စိတ္က ေကာင္းရသည္။ ျမင့္ရသည္။ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟ၊ ဣသာမစျြရိယ စေသာ ေစတသိတ္ေတြေၾကာင့္ စိတ္က ဆိုးရသည္၊ ယုတ္ရသည္၊ ညံ့ရသည္၊ နိမ့္က်ရသည္၊ ေသးသိမ္ရသည္၊ ေအာက္တန္းက်ရသည္။   ဘုရားရွင္၏ သကၠပဥသုတၱန္ အရၾကည့္လွ်င္ လူတစ္ဦးစီ၏ အနိမ့္အျမင့္၊ လူ့အဖဲြ့အစည္းတစ္ ခု၏ အနမ့္အျမင့္၊ လူမ်ားစြာတို့၏ အနိမ့္အျမင့္၊ သုခနွင့္ ဒုကၡ ျခားနားရာ၌ ဣသာမစျြရိယ အဓိကက်သည္ဟု ေကာက္ခ်က္ခ်နိုင္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ယခုထိ မခ်မ္းသာရသနည္း။ ဣသာမစျြရိယ ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ယခုထိ ဒုကၡ တြင္း နက္ေနသနည္း။ ဣသာမစျြရိယ ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ အဘယ္သူ၏ ဣသာမစျြရိယ ေလနည္း။ မနာလို ၀န္တိုဟု ဆိုၾကရာ၌ မနာလိုတာက ဣသာ ျဖစ္၏။ ၀န္တိုတာက မစျြရိယ ျဖစ္၏။ ဣသာ က သူတပါးစည္းစိမ္ကို ျငူစူျခင္း၊ ကဲ့ရဲ့ျခင္း၊ သည္းမခံနိုင္ျခင္း လကၡဏာရိွ၏။ သူတပါးစည္းစိမ္တို့၌ မေမြ့ေလွ်ာ္ျခင္း ကိစၥရသရိွ၏။ သူတပါးစည္းစိမ္မွ မ်က္နွာလဲႊသည္ဟု အျဖစ္ျဖင့္ တရားရႈသူတို့အား ေရွ့ရႈ ထင္လာျခင္း ပစၥုပဌာန္၌ရိွ၏။ သူတပါးတို့၏ စည္းစိမ္လွ်င္ နီးေသာ အေၾကာင္းရိွ၏။ ေရွးေရွးဘ၀က ကံေကာင္းေထာက္မလွ်က္ ယခုဘ၀ ဥာဏ္၀ီရိယတို့အတြက္ ဥစၥာစည္းစိမ္ ဂုဏ္သိရ္ တက္ေနသူကို ျမင္ရ၊ ၾကားရသည္ရိွေသာ္ ၀မ္းမေျမာက္နိုင္ပါဘဲ၊ မ်က္နွာမဲ့ကာ ပါးစပ္ရဲြ့ကာ၊နႈတ္ခမ္းစူကာ၊ ေစာင္းကာ၊ ေျမာင္းကာ၊ ခိ်တ္ကာ၊ ရိတ္ကာ ၾကည့္ရႈေျပာဆိုမႈ၊ ဓကိုယ့္ထက္သာ မနာလိုဓ ဆိုသည့္အတိုင္း ထိုသူ၏ ဂုဏ္သတင္းကို မၾကားလို။ နားမေထာင္လိုမႈ၊ ဓဇီးကြက္ေလာက္ေတာ့ ငွက္တိုင္းလွရဲ့၊ သည္လိုယုန္ေတာ့ ခံု်တိုင္းရိွရဲ့ဓဟု ကဲ့ရဲ့ရႈတ္ခ်မႈမ်ားသည္ ဣသာ၏ သေဘာလကၡဏာ ခ်ည္းတည္း။   ပရမၼရ ကံေကာင္းမသျဖင့္ ျပည့္၀ဂုဏ္သိရ္ သူ့စည္းစိမ္ကို မျမိန္နိုင္ေကာင္း ေစာင္းေျမာင္းမဲ့ရဲြ့ ကဲ့ရဲ့ျငူစူ ရႈတ္ခ်မႈ မွတ္ယူ ဣသာ သေဘာတည္း။ (သံဘာဋီ) ဤစည္းစိမ္၊ ဂုဏ္သိရ္သတင္း ေက်ာ္ေဇာျခင္းစေသာ အရာစုသည္ ငါ့အားသာျဖစ္ပါေစ။ အျခားသူတို့အား မျဖစ္ပါေစနွင့္ဟု ျဖစ္ေသာစိတ္သည္ မစျြရိယစိတ္ (၀န္တိုစိတ္) ျဖစ္၏။ ယင္း၀န္တိုစိတ္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ သေဘာတရားကို ဓမစျြရိယဓ ဟုေခၚသည္။ စိတ္၏၀န္တိုမႈသည္ မစျြရိယ အတြက္ ျဖစ္ရေသာေၾကာင့္ မစျြရိယ ကို ၀န္တိုမႈျဖစ္ေပၚေၾကာင္း သေဘာတရားဟု ဆိုရသည္။ မိမိရရိွျပီးေသာ ဥစၥာစည္းစိမ္ ဂုဏ္သိရ္အမို်းမို်း၊ ရသင့္၊ ရထိုက္၊ ရလတံ့ေသာ ဥစၥာစည္းစိမ္ ဂုဏ္သိရ္ အမို်းမို်းတို့ကို သူတပါးနွင့္ မဆက္ဆံေစလိုျခင္း၊ သူတပါးသည္ ယင္းဥစၥာစည္းစိမ္၊ ဂုဏ္သိရ္ မျဖစ္ေစလိုျခင္းသည္ မစျြရိယ ပင္ျဖစ္သည္။ ယင္း မစျြရိယ သည္ ရရိွျပီး စည္းစိမ္ကိုစဲြ၍ ျဖစ္တတ္ေသာ မစျြရိယ၊ ရလတၱံ့ေသာ စည္းစိမ္ကို စဲြ၍ျဖစ္တတ္ေသာ မစျြရိယ ဟု နွစ္မို်းကဲြျပား၏။ မိမိရရိွျပီး၊ ပိုင္ဆိုင္ျပီး စည္းစိမ္ဥစၥာမ်ား သူတပါးတို့နွင့္ ဆက္ဆံသြားမည္ကို လည္းေကာင္း၊ အေၾကာင္းတစ္စံုတစ္ခုေၾကာင့္ မိမိပိုင္ဆိုင္မႈ ဆံုးရံႈးသြား၍ သူတပါးလက္သို့ ေရာက္ရိွသြားမည္ကို လည္းေကာင္း ေတြးေတာစိုးရိမ္၍ စိတ္မခ်မ္းမသာ ျဖစ္မႈသည္ ရရိွပိုင္ဆိုင္ျပီး စည္းစိမ္ကို စဲြ၍ မစျြရိယ ျဖစ္ျခင္းတည္း။   မစျြရိယ သည္ ရသင့္၊ ရထိုက္၊ ရလတၱံညေသာ မိမိစည္းစိမ္ကို လိွု့်၀ွက္ျခင္း လကၡဏာရိွ၏။ မိမိစည္းစိမ္ကို မကြယ္၀ွက္သာ၊ မသို၀ွက္သာ၍ သူတကာနွင့္ ဆက္ဆံရျပန္လွ်င္လည္း ယင္းသို့ဆက္ဆံရ သည္ကို သည္းမခံနိုင္ျခင္း ကိစၥရိွ၏။ စြန့္ၾကဲေပးကမ္း လွူဒါန္းမႈ၊ မိမိစည္းစိမ္ကို သူတပါးနွင့္ ဆက္ဆံေစမႈ၌ တြန့္တိုတုတ္နစ္ေသာ တရားဟူ၍လည္း ေယာဂီဥာဏ္၌ ထင္လာတတ္၏။ မိမိစည္းစိမ္သည္ မစျြရိယျဖစ္ဖို့ အနီးဆံုးေသာ အေၾကာင္းတရားျဖစ္၏။ မစျြရိယသည္ ဓမၼဓာတ္အားျဖင့္ ေလာဘဓမၼဓာတ္၊ ေဒါသဓမၼဓာတ္ကို အရင္းခံ၍ျဖစ္ေပၚတတ္၏။ ထို့ေၾကာင့္ ေလာဘ၊ ေဒါသ နွစ္ပါးသည္ မစျြရိယ၏ အရင္းခံ မူလတရားမ်ားျဖစ္၏။ ဓရလတၱံ့ျပီး ငါ့ပစၥည္းနွယ္ အံ့ခီ်းဖြယ္ကား မ်ားၾကြယ္သူတပါး မျဖစ္ေစကားဟု ျဖစ္ပြါးတတ္လ်ဥ္း ၀န္တိုျခင္း မယြင္း မစျြရိယ သေဘာတည္းဓ။ (သံဘာဋီ) သိမ္းပိုက္ျခင္းကို အစဲြျပု၍ ၀န္တိုမႈ မစျြရိယျဖစ္၏။ မစျြရိယကို အစဲြျပု၍ ေစာင့္ေရွာက္မႈ အာရကၡ ျဖစ္၏။ ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ တုတ္ေဆာင္ရျခင္း၊ လက္နက္ေဆာင္ရျခင္း၊ ခိုက္ရန္ျဖစ္ျခင္း၊ ဆန့္က်င္ျခင္း၊ ျငင္းခုန္ျခင္း၊ မခံသာေအာင္ေျပာဆိုျခင္း၊ ကုန္းတိုက္ျခင္း၊ မဟုတ္မမွန္ေျပာျခင္း ဟူေသာ ယုတ္မာေသာ အကုသိုလ္တရားမ်ား ျဖစ္ေပၚလာတတ္၏။ စည္းစိမ္ခ်မ္းသာ ဟူသမွ်၏ မူလဘူတျဖစ္ေသာ ဒါနကို တားျမစ္တတ္ေသာေၾကာင့္ မစျြရိယသည္ စက္ဆုတ္ဖြယ္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္၏။ မစျြရိယထက္ စက္ဆုတ္ဖြယ္ေကာင္းေသာ တရားမည္သည္မရိွ။   မစျြရိယသည္အာ၀ါသမစျြရိယ၊ ကုလမစျြရိယ၊ လာဘမစျြရိယ၊ ၀႑မစျြရိယ၊ ဓမၼမစျြရိယ ဟူ၍ ငါးမို်းရိွ၏။ အာ၀ါသဟူေသာ ေနရာ၊ ဌာန။ မိမိပိုင္နက္ တစ္ခုခုနွင့္စပ္၍ မေပးလို၊ မစြန့္လို၊ မမွ်လို နွေျမာတြန့္တိုျခင္းသည္ အာ၀ါသမစျြရိယ ျဖစ္သည္။ ဘတ္စ္ကားေပၚမွာ သို့မဟုတ္ အျခားတစ္ေနရာရာမွာ ေနရာေကာင္းေလးတစ္ခု ရရိွထားသည့္အခါ ထိုေနရာကို သူတပါး ဖယ္မေပးလိုမႈသည္ အာ၀ါသမစျြရိယ ျဖစ္သည္။ လူမႈေရး ပုဂၢိုလ္ေရးနွင့္စပ္၍ ကိုယ္က အသာစီးရသည့္အခါ နိမ့္က်သူမ်ားနွင့္ မပတ္သက္ေစခ်င္မႈ၊ ပတ္သက္ရမည္ကို စိတ္တြန့္တိုမႈသည္ ကုလမစျြရိယျဖစ္သည္။ ကိုယ့္ခ်စ္သူ၊ ခင္သူ၊ ၾကည္ညိုသူက သူမ်ားကိုခ်စ္ခင္ၾကည္ညိုသြားမွာ စိုးရိမ္တာကလည္း ကုလမစျြရိယျဖစ္သည္။ ကိုယ္ပိုင္ဟု ခံယူထားေသာ ကိုယ့္ပစၥည္း၊ ကိုယ့္ဥစၥာ၊ ကိုယ့္ရပိုင္ခြင့္၊ ကိုယ့္လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို မမွ်လို၊ မေ၀လို၊ မစြန့္လို၊ မေပးလို၊ နွေျမာတြန့္တိုေနျခင္းသည္ လာဘမစျြရိယျဖစ္သည္။ ဂုဏ္သတင္း ေက်ာ္ေစာျခင္းနွင့္စပ္၍ ကိုယ့္လို သူမ်ားကို မျဖစ္ေစျခင္တာ ၀႑မစျြရိယ ျဖစ္သည္။ ကိုယ္တတ္သလို သူမ်ားကို မသိမတတ္ေစခ်င္တာ ဓမၼမစျြရိယ ျဖစ္သည္။ ဆရာမ်ား ဆရာစားခ်န္လွ်င္ ဓမၼမစျြရိယဟု ဆိုရမည္။ ရသင့္ရထိုက္ေသာ စည္းစိမ္ဥစၥာ၌ အၾကင္သူ၏ရမႈကို အလိုမရိွ။ ထိုသူရ၍ ေနသည္ကိုေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ရလတၱံ့ စင္စင္ျဖစ္သည္ကိုေသာ္လည္းေကာင္း ၾကံစည္ၾကားသိရလွ်င္ စိတ္ပင္ပန္း၏။ ထိုသေဘာသည္ ဣသာျဖစ္သည္။ အၾကင္ ဥစၥာစည္းစိမ္ကို မိမိအလိုရိွ၏။ ထိုထိုဥစၥာစည္းစိမ္စုကို မိမိ ရမွရပါမည္လားဟု မိမိ မရမည့္အေရးအတြက္ ၾကံစည္၍ စိတ္ပင္ပန္း၏။ ထိုသေဘာသည္ မစျြရိယမည္၏။   ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟ ေၾကာင့္ စိတ္အရည္အေသြး နိမ့္က်သည္။ ဣသာမစျြရိယ ေၾကာင့္ ပို၍နိမ့္က်သည္။ စိတ္အရည္အေသြးသည္ ဣသာမစျြရိယ ေၾကာင့္ အနိမ့္ဆံုးသို့ ေရာက္သြားသည္။ စိတ္အရည္အေသြး နိမ့္မႈေၾကာင့္ လူ့အရည္အေသြး၊ လူေနမႈ အဆင့္အတန္းေတြပါ လိုက္၍ နိမ့္က်ရေတာ့သည္။ ေရျမင့္ခဲ့ေသာ္ ၾကာျမင့္လိမ့္မည္။ စိတ္အရည္အေသြးျမင့္၍ လူ့အရည္အေသြး၊ ဥာဏ္ရည္ဥာဏ္ေသြးတို့ ျမင့္ခဲ့ေသာ္ လူေနမႈ ပုဂၢလိကဘ၀၊ လူ့အဖဲြ့အစည္းတို့၏ အဆင့္အတန္း၊ လူေနမႈ ဘ၀အဆင့္အတန္း အားလံုး ျမင့္သြားပါလိမ့္မည္။   ဗုဒျြသည္ ေလာက၌ အျမင့္ဆံုး၊ အျမတ္ဆံုး ပုဂၢိုလ္ျဖစ္သည္။ ရုပ္အားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ စိတ္အားျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ လူ့အရည္အေသြး၊ စိတ္အရည္အေသြး၊ ဥာဏ္ရည္ဥာဏ္ေသြး အျမင့္ဆံုး ပုဂၢိုလ္ျဖစ္သည္။ ထိုအာဇာနည္ ေယာက်ာ္းျမတ္ကို ထိုကဲ့သို့ ျမင့္ေအာင္၊ ျမတ္ေအာင္ ျမွင့္တင္ေပးေသာ တရားကား မဟာဂရုဏာ နွင့္ ေနာက္ပါ ေမတၱာ၊ မုဒိတာ၊ ဥေပကၡာ၊ ပညာ၀ီရိယ စသည္တို့ျဖစ္သည္။ ေရျမင့္လွ်င္ ၾကာျမင့္ပါလိမ့္မည္။ စိတ္အရည္အေသြး ျမင့္မားလွ်င္ ဥာဏ္ရည္ဥာဏ္ေသြး၊ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြး၊ လူေနမႈဘ၀၊ လူေနမႈအဆင့္အတန္း အားလံုး ျမင့္မားလာဖို့ ေသခ်ာပါသည္။   __._,_.___
UZa Wana 05 July 02:18
ေရျမင့္ေလေသာအခါ
အရွင္သံ၀ရာလကၤာရ ၂၀၁၀ ေမလ အေတြးအျမင္မွ ေကာက္ႏွုတ္ျပီး အလင္းအိမ္မွတင္ျပပါသည္။။
မွတ္ခ်က္။။ စာလံုးေပါင္းရွင္းရွင္းနဲ ့ဖတ္ခ်င္ရင္ ေအာက္ကဖိုင္လ္ကိုဖြင့္ဖတ္ပါ။။
ဘုရားရွင္ သက္ေတာ္ထင္ရွား ရိွစဥ္အခါတုန္းက တစ္ေန့ေသာအခါ သိၾကားမင္းၾကီး ေရာက္လာျပီး ဓဘုန္းေတာ္ၾကီးေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား။ နတ္ေတြ၊ လူေတြ၊ အသူရာနတ္ေတြ၊ နဂါးေတြ၊ ဂနျြဗၺနတ္ေတြ၊ သက္ရိွသတၱ၀ါ ဟူသမွ် ခိုက္ရန္ေဒါသ ကင္းပကာ ေနထိုင္လိုၾကပါတယ္။ လက္နက္ဥစၥာဒဏ္ေဘး ကင္းေ၀းကာ ေနထိုင္လိုၾကပါတယ္။ ရန္သူဟူသမွ် ကင္းစင္ပကာ ေနထိုင္လိုၾကပါတယ္။ စိတ္ဆင္းရဲ ကင္းကာ နွလံုးစိတ္၀မ္း ၾကည္ၾကည္သာသာနဲ့ ေနထိုင္ လိုၾကပါတယ္။ ခိုက္ရန္ေဒါသ စိုးစဥ္းမွ်မရိွဘဲ ေနထိုင္လိုၾကပါတယ္။ အဲဒီလို ေအးေအးေဆးေဆး ခ်မ္းခ်မ္းသာသာ ေနထိုင္လိုၾကေပမယ့္ အဲဒီလို မေနရဘဲ ခိုက္ရန္ေဒါသ ျဖစ္ေနၾကရပါတယ္။ လက္နက္ ဥစၥာဒဏ္ေဘး သင့္ေရာက္ေနၾကရပါတယ္။ ရန္သူေတြ ၀ိုင္း၀ိုင္းလည္ေနၾကရပါတယ္။ နွလံုမသာ အျမဲစိတ္ဆင္းရဲစြာ ေနၾကရပါတယ္။ ဘယ္လိုအေနွာင္အဖဲြ့မို်းေတြေၾကာင့္ အဲဒီလို အလိုမက်ဘဲ ဆင္းရဲဒုကၡ ေရာက္ေနၾကရတာပါလဲ ဘုရားဓ ဟု ေမးေလွ်ာက္ေလသည္။
ထိုအခါ ဘုရားရွင္က ဓသတၱ၀ါေတြဟာ ဣသာမစျြရိယ အေနွာင္အဖဲြ့ေၾကာင့္ အဲဒီလို ပဋိပကၡ ေတြျဖစ္ကာ ဆင္းရဲဒုကၡေတြ ေရာက္ေနၾကရတာပဲဓဟု မိန့္ေတာ္မူသည္။ ဘုရားရွင္၏ အေျဖကို ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ မဟာစည္ ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီးက ဓကာမဘံုသား နတ္လူမ်ားတို့ ေကာင္းစားျပည့္၀ ေဘးရန္ပလွ်က္ ေအးျမခ်မ္းသာ ေနလိုပါလည္း ဣသာမေစျြ သူရႈတ္ေပြ၍ ထင္ေခ်မက် ဆင္းရဲရတည့္ဓ ဟု လကၤာစီ ဆံုမခဲ့သည္။
ထို့အျပင္ ဓမနာလိုကင္း ၀န္တိုရွင္း လက္ငင္းခ်မ္းသာၾကရမည္ဓ ဟူ၍လည္း ေရးသားဆံုမကာ ရံုးခန္း၊ ဓမၼာရံု၊ ဆြမ္းေက်ာင္း စသည့္ လူသူမျမင္နိုင္သည့္ ေနရာမို်းမွာ စာလံုးၾကီးၾကီးျဖင့္ ေရးခိ်တ္ထားေစသည္။ အေျခခံ လိုအပ္ခ်က္ ျဖစ္လိမ့္မည္ဟု ယူဆရသည္။ မနာလိုမႈေတြ ကင္းၾကလွ်င္ျဖင့္၊ ၀န္တိုမႈေတြ ရွင္းၾကလွ်င္ျဖင့္ ယခုလက္ငင္း ခ်မ္းသာဖို့ရာ ေသခ်ာသည္။
သိၾကားမင္းက သံေယာဇဥ္ ဟူေသာ ေ၀ါဟာရကို သံုး၍ေမးသျဖင့္ ဘုရားကလည္း သံေယာဇဥ္ ဟူေသာ ေ၀ါဟာရနွင့္ ေျဖေတာ္မူသည္။ သံေယာဇဥ္ ဆယ္ပါးတြင္ ဣသာမစျြရိယ သံေယာဇဥ္ နွစ္ပါးက အဆိုးဆံုး ျဖစ္ပံုေပၚသည္။ ထိုေၾကာင့္ ဘုရားရွင္က ဣသာမစျြရိယ သံေယာဇဥ္ အေနွာင္အဖဲြ့ေၾကာင့္ သတၱ၀ါအားလံုး ဒုကၡေရာက္ေန ၾကရသည္ဟု ေျဖေတာ္မူသည္။
တတိယကမBာထဲက နိုင္ငံတစ္ခုသည္ ကိုလိုနီေအာက္မွ လြတ္ေျမာက္သည္မွာ နွစ္ေပါင္း တစ္ရာ နားသို့ ကပ္လာျပီ။ သို့ေသာ္ ယခုတိုင္ ဒံုရင္း ဒံုရင္း ဆင္းရဲျမဲ ဆင္းရဲျမဲျဖစ္သည္။ လြန္ခဲ့ေသာနွစ္တစ္ရာခန့္က ထိုနိုင္ငံ ထိုလူမို်း အေၾကာင္းကို သုေတသနျပု မွတ္တမ္းတင္ခဲ့ေသာ စာေရးဆရာတစ္ဦးက ထိုလူမို်း အမ်ားစုသည္ ဣသာမစျြရိယ အလြန္အားၾကီးေသာ လူမို်းမ်ားျဖစ္ၾကသည္ဟု မွတ္တမ္းတင္ထား ေလသတဲ့။
ေရကန္တစ္ကန္ထဲ၌ ၾကာမို်းငါးပါး စြင့္စြင့္ကားကား ပြင့္လန္းတင့္ဆန္း ေနၾကသည္။ ထိုၾကာမို်း ငါးပါးသည္ ေရနိမ့္သည့္အခါ နိမ့္လိုက္သြားၾကသည္။ ေရျမင့္သည့္အခါ ျမင့္လိုက္သြားၾကသည္။ ၾကာေတြ ျမင့္ေနျခင္းသည္ ေရျမင့္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ေရျမင့္ေလေသာအခါ ၾကာေတြျမင့္ၾကရသည္မွာ ဓမၼတာျဖစ္သည္။
ကိုယ္ပိုင္ဘ၀တခု၏ စစ္မွန္ေသာ အနိမ့္အျမင့္၊ ဘ၀မ်ားစြာတို့၏ အနိမ့္အျမင့္သည္ ကိုယ္ရည္ ကိုယ္ေသြး၊ စိတ္ရည္စိတ္ေသြးနွင့္ တိုက္ရိုက္သက္ဆိုင္သည္။ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးဟူသည္ လုပ္ရည္ကိုင္ရည္ အရည္အခ်င္းျဖစ္သည္။ ထိုအရည္အခ်င္းသည္ ဥာဏ္ရည္ဥာဏ္ေသြး နွင့္လည္းဆိုင္သည္။ မည္မွ်သိသနည္း။ မည္မွ်တတ္သနည္း။ သိျခင္း၊ တတ္ျခင္းေၾကာင့္ ဥာဏ္ရည္
ဥာဏ္ေသြး ထက္ျမက္ရသည္။ ဥာဏရည္ဥာဏ္ေသြး ဟူသည္မွာလည္း ဥာဏ္နီဥာဏ္နက္ကို မဆိုလို။ အျဖူေရာင္ဥာဏ္၊ အလင္းေရာင္ဥာဏ္ကိုသာ ဆိုလိုသည္။ အတၱ၊ ပရ နွစ္၀ေကာင္းကို်း မီးေမာင္းထိုးျပနိုင္ ေသာ ဥာဏ္ကိုသာ ဆိုလိုသည္။
ယခုေခတ္၌ အိုင္ကူ်နွင့္ အီးကူ် ဟူ၍ ခဲြျခားသံုးၾကသည္။ အိုင္ကူ်က ဥာဏ္ရည္ဥာဏ္ေသြး ျဖစ္သည္။ အီးကူ်က စိတ္အရည္အေသြးျဖစ္သည္။ အိုင္ကူ်ျမင့္လွ်င္ လူေတာ္ျဖစ္သည္။ အီးကူ်ျမင့္လွ်င္ လူေကာင္းျဖစ္သည္။ တခို့်က လူေတာ္အဓိက၊ တခို့်က လူေကာင္းအဓိကဟု ၀ိ၀ါဒ ကဲြျပားေနသည္လည္း ရိွသည္။ အမွန္က ဘယ္ဟာအဓိကဟု ေျပာ၍မရ၊။ နွစ္ခုလံုးကေတာ့ အဓိကက်သည္။ ေတာ္ရံုနွင့္လည္း မျပီး၊ ေကာင္းရံုနွင့္လည္း
မျဖစ္။ တစ္ခုသာ အဓိကဆိုလွ်င္ျဖင့္ တစ္ဖက္ေစာင္းနင္း ျဖစ္သြားနိုင္သည္။ ေတာ္လည္းေတာ္၊ ေကာင္းလည္းေကာင္းမွျဖစ္မည္။
လူေတာ္က အလုပ္လုပ္လို့ေကာင္းသည္။ လူေကာင္းက ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရသည္။ လူေကာင္းက ၾကည္ညိုဖို့၊ လူေတာ္က ေလးစားဖို့ျဖစ္သည္။ အလုပ္ကလည္း လုပ္ေနၾကရဦးမည္။ ထိုအခါ ေတာ္လည္းေတာ္၊ ေကာင္းလည္းေကာင္းမွျဖစ္မည္။ လူေတာ္နွင့္ အလုပ္လုပ္ရသည္မွာ စိတ္ခ်မ္းသာ သကဲ့သို့ လူေကာင္းနွင့္ အတူေနရသည္မွာ စိတ္ခ်မ္းသာသည္။ သို့ေသာ္ သူ့အိုင္ကူ်၊ အီးကူ်လိုက္ျပီးေတာ့ မည္မွ်ေတာ္သည္၊ မည္မွ်ေကာင္းသည္ဟု ဒီဂရီ အနိမ့္၊ အျမင့္ေတာ့ ကဲြပါလိမ့္မည္။ အဓိကကေတာ့ အလုပ္ျဖစ္ဖို့သာ ျဖစ္သည္။ အလုပ္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္တတ္ၾကဖို့လိုသည္။
လူတစ္ဦး၏ ဘ၀တစ္ခု၊ လူ့အဖဲြ့အစည္း၏ ဘ၀မ်ားစြာတို့ကို ျမွင့္တင္ၾကရာ၌ လူေတြေတာ္ဖို့ လိုသလို၊ ေကာင္းဖို့လည္း လိုပါသည္။ ေတာ္ဖို့အတြက္ ပညာရပ္ေတြ သင္ယူၾကရမည္။ ဆည္းပူးၾကရမည္။ ေလ့လာၾကရမည္။ ၾကိုးစားၾကရမည္။ အားထုတ္ၾကရမည္။ အတတ္ေတြ၊ အသိေတြ၊ ဗဟုသုတေတြ ရနိုင္သမွ် ရေအာင္၊ ရိွနိုင္သမွ် ရိွေအာင္ ရွာေဖြစုေဆာင္းၾကရမည္။ ဤကား ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြး၊ ဥာဏ္ရည္ဥာဏ္ေသြး အတြက္ျဖစ္သည္။
စိတ္အရည္အေသြး အတြက္ကိုမူ၊ ဘာသာေရးနားလည္ရမည္။ ဘာသာေရးကိုင္းရိႈင္းရမည္။ ဘာသာေရးေလးစားရမည္။ ဘာသာေရးအဆံုအမေတြကို နာခံရမည္။ ျပည္သူ့နီတိေတြကို နားလည္ရမည္။ လူ့က်င့္၀တ္၊ လူ့တာ၀န္၊ လူ့၀တၱရားေတြကို နားလည္ရမည္။ လိုက္နာရမည္။ က်င့္သံုရမည္။ စိတ္အရည္အေသြးကို နိမ့္က်ေစတာ၊ ျမင့္မားေစတာက စိတ္ထဲမွာသာရိွသည္။ ထိုသေဘာကို နားလည္ရမည္။
မူရင္းပင္ကိုယ္စိတ္က အျဖူေရာင္သက္သက္ ျဖစ္သည္။ ေစတသိတ္ေတြ ေၾကာင့္ စိတ္က အေရာင္ အမို်းမို်းေျပာင္း အေကာင္းအဆိုးျဖစ္ရသည္။ အေလာဘ၊ အေဒါသ၊ အေမာဟ၊ ေမတၱာ၊ ကရုဏာ၊ မုဒိတာ၊ သဒျြါ၊ ပညာ စေသာ ေစတသိတ္ေတြေၾကာင့္ စိတ္က ေကာင္းရသည္။ ျမင့္ရသည္။ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟ၊ ဣသာမစျြရိယ စေသာ ေစတသိတ္ေတြေၾကာင့္ စိတ္က ဆိုးရသည္၊ ယုတ္ရသည္၊ ညံ့ရသည္၊ နိမ့္က်ရသည္၊ ေသးသိမ္ရသည္၊ ေအာက္တန္းက်ရသည္။
ဘုရားရွင္၏ သကၠပဥသုတၱန္ အရၾကည့္လွ်င္ လူတစ္ဦးစီ၏ အနိမ့္အျမင့္၊ လူ့အဖဲြ့အစည္းတစ္ ခု၏ အနမ့္အျမင့္၊ လူမ်ားစြာတို့၏ အနိမ့္အျမင့္၊ သုခနွင့္ ဒုကၡ ျခားနားရာ၌ ဣသာမစျြရိယ အဓိကက်သည္ဟု ေကာက္ခ်က္ခ်နိုင္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ယခုထိ မခ်မ္းသာရသနည္း။ ဣသာမစျြရိယ ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ယခုထိ ဒုကၡ တြင္း နက္ေနသနည္း။ ဣသာမစျြရိယ ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ အဘယ္သူ၏ ဣသာမစျြရိယ ေလနည္း။
မနာလို ၀န္တိုဟု ဆိုၾကရာ၌ မနာလိုတာက ဣသာ ျဖစ္၏။ ၀န္တိုတာက မစျြရိယ ျဖစ္၏။ ဣသာ က သူတပါးစည္းစိမ္ကို ျငူစူျခင္း၊ ကဲ့ရဲ့ျခင္း၊ သည္းမခံနိုင္ျခင္း လကၡဏာရိွ၏။ သူတပါးစည္းစိမ္တို့၌ မေမြ့ေလွ်ာ္ျခင္း ကိစၥရသရိွ၏။ သူတပါးစည္းစိမ္မွ မ်က္နွာလဲႊသည္ဟု အျဖစ္ျဖင့္ တရားရႈသူတို့အား ေရွ့ရႈ ထင္လာျခင္း ပစၥုပဌာန္၌ရိွ၏။ သူတပါးတို့၏ စည္းစိမ္လွ်င္ နီးေသာ အေၾကာင္းရိွ၏။
ေရွးေရွးဘ၀က ကံေကာင္းေထာက္မလွ်က္ ယခုဘ၀ ဥာဏ္၀ီရိယတို့အတြက္ ဥစၥာစည္းစိမ္ ဂုဏ္သိရ္ တက္ေနသူကို ျမင္ရ၊ ၾကားရသည္ရိွေသာ္ ၀မ္းမေျမာက္နိုင္ပါဘဲ၊ မ်က္နွာမဲ့ကာ ပါးစပ္ရဲြ့ကာ၊နႈတ္ခမ္းစူကာ၊ ေစာင္းကာ၊ ေျမာင္းကာ၊ ခိ်တ္ကာ၊ ရိတ္ကာ ၾကည့္ရႈေျပာဆိုမႈ၊ ဓကိုယ့္ထက္သာ မနာလိုဓ ဆိုသည့္အတိုင္း ထိုသူ၏ ဂုဏ္သတင္းကို မၾကားလို။ နားမေထာင္လိုမႈ၊ ဓဇီးကြက္ေလာက္ေတာ့ ငွက္တိုင္းလွရဲ့၊ သည္လိုယုန္ေတာ့ ခံု်တိုင္းရိွရဲ့ဓဟု ကဲ့ရဲ့ရႈတ္ခ်မႈမ်ားသည္ ဣသာ၏ သေဘာလကၡဏာ ခ်ည္းတည္း။
ပရမၼရ ကံေကာင္းမသျဖင့္ ျပည့္၀ဂုဏ္သိရ္ သူ့စည္းစိမ္ကို မျမိန္နိုင္ေကာင္း ေစာင္းေျမာင္းမဲ့ရဲြ့ ကဲ့ရဲ့ျငူစူ ရႈတ္ခ်မႈ မွတ္ယူ ဣသာ သေဘာတည္း။ (သံဘာဋီ)
ဤစည္းစိမ္၊ ဂုဏ္သိရ္သတင္း ေက်ာ္ေဇာျခင္းစေသာ အရာစုသည္ ငါ့အားသာျဖစ္ပါေစ။ အျခားသူတို့အား မျဖစ္ပါေစနွင့္ဟု ျဖစ္ေသာစိတ္သည္ မစျြရိယစိတ္ (၀န္တိုစိတ္) ျဖစ္၏။ ယင္း၀န္တိုစိတ္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ သေဘာတရားကို ဓမစျြရိယဓ ဟုေခၚသည္။ စိတ္၏၀န္တိုမႈသည္ မစျြရိယ အတြက္ ျဖစ္ရေသာေၾကာင့္ မစျြရိယ ကို ၀န္တိုမႈျဖစ္ေပၚေၾကာင္း သေဘာတရားဟု ဆိုရသည္။
မိမိရရိွျပီးေသာ ဥစၥာစည္းစိမ္ ဂုဏ္သိရ္အမို်းမို်း၊ ရသင့္၊ ရထိုက္၊ ရလတံ့ေသာ ဥစၥာစည္းစိမ္ ဂုဏ္သိရ္ အမို်းမို်းတို့ကို သူတပါးနွင့္ မဆက္ဆံေစလိုျခင္း၊ သူတပါးသည္ ယင္းဥစၥာစည္းစိမ္၊ ဂုဏ္သိရ္ မျဖစ္ေစလိုျခင္းသည္ မစျြရိယ ပင္ျဖစ္သည္။ ယင္း မစျြရိယ သည္ ရရိွျပီး စည္းစိမ္ကိုစဲြ၍ ျဖစ္တတ္ေသာ မစျြရိယ၊ ရလတၱံ့ေသာ စည္းစိမ္ကို စဲြ၍ျဖစ္တတ္ေသာ မစျြရိယ ဟု နွစ္မို်းကဲြျပား၏။
မိမိရရိွျပီး၊ ပိုင္ဆိုင္ျပီး စည္းစိမ္ဥစၥာမ်ား သူတပါးတို့နွင့္ ဆက္ဆံသြားမည္ကို လည္းေကာင္း၊ အေၾကာင္းတစ္စံုတစ္ခုေၾကာင့္ မိမိပိုင္ဆိုင္မႈ ဆံုးရံႈးသြား၍ သူတပါးလက္သို့ ေရာက္ရိွသြားမည္ကို လည္းေကာင္း ေတြးေတာစိုးရိမ္၍ စိတ္မခ်မ္းမသာ ျဖစ္မႈသည္ ရရိွပိုင္ဆိုင္ျပီး စည္းစိမ္ကို စဲြ၍ မစျြရိယ ျဖစ္ျခင္းတည္း။
မစျြရိယ သည္ ရသင့္၊ ရထိုက္၊ ရလတၱံညေသာ မိမိစည္းစိမ္ကို လိွု့်၀ွက္ျခင္း လကၡဏာရိွ၏။ မိမိစည္းစိမ္ကို မကြယ္၀ွက္သာ၊ မသို၀ွက္သာ၍ သူတကာနွင့္ ဆက္ဆံရျပန္လွ်င္လည္း ယင္းသို့ဆက္ဆံရ သည္ကို သည္းမခံနိုင္ျခင္း ကိစၥရိွ၏။ စြန့္ၾကဲေပးကမ္း လွူဒါန္းမႈ၊ မိမိစည္းစိမ္ကို သူတပါးနွင့္ ဆက္ဆံေစမႈ၌ တြန့္တိုတုတ္နစ္ေသာ တရားဟူ၍လည္း ေယာဂီဥာဏ္၌ ထင္လာတတ္၏။ မိမိစည္းစိမ္သည္ မစျြရိယျဖစ္ဖို့ အနီးဆံုးေသာ အေၾကာင္းတရားျဖစ္၏။ မစျြရိယသည္ ဓမၼဓာတ္အားျဖင့္ ေလာဘဓမၼဓာတ္၊ ေဒါသဓမၼဓာတ္ကို အရင္းခံ၍ျဖစ္ေပၚတတ္၏။ ထို့ေၾကာင့္ ေလာဘ၊ ေဒါသ နွစ္ပါးသည္ မစျြရိယ၏ အရင္းခံ မူလတရားမ်ားျဖစ္၏။
ဓရလတၱံ့ျပီး ငါ့ပစၥည္းနွယ္ အံ့ခီ်းဖြယ္ကား မ်ားၾကြယ္သူတပါး မျဖစ္ေစကားဟု ျဖစ္ပြါးတတ္လ်ဥ္း ၀န္တိုျခင္း မယြင္း မစျြရိယ သေဘာတည္းဓ။ (သံဘာဋီ)
သိမ္းပိုက္ျခင္းကို အစဲြျပု၍ ၀န္တိုမႈ မစျြရိယျဖစ္၏။ မစျြရိယကို အစဲြျပု၍ ေစာင့္ေရွာက္မႈ အာရကၡ ျဖစ္၏။ ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ တုတ္ေဆာင္ရျခင္း၊ လက္နက္ေဆာင္ရျခင္း၊ ခိုက္ရန္ျဖစ္ျခင္း၊ ဆန့္က်င္ျခင္း၊ ျငင္းခုန္ျခင္း၊ မခံသာေအာင္ေျပာဆိုျခင္း၊ ကုန္းတိုက္ျခင္း၊ မဟုတ္မမွန္ေျပာျခင္း ဟူေသာ ယုတ္မာေသာ အကုသိုလ္တရားမ်ား ျဖစ္ေပၚလာတတ္၏။ စည္းစိမ္ခ်မ္းသာ ဟူသမွ်၏ မူလဘူတျဖစ္ေသာ ဒါနကို တားျမစ္တတ္ေသာေၾကာင့္ မစျြရိယသည္ စက္ဆုတ္ဖြယ္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္၏။ မစျြရိယထက္ စက္ဆုတ္ဖြယ္ေကာင္းေသာ တရားမည္သည္မရိွ။
မစျြရိယသည္အာ၀ါသမစျြရိယ၊ ကုလမစျြရိယ၊ လာဘမစျြရိယ၊ ၀႑မစျြရိယ၊ ဓမၼမစျြရိယ ဟူ၍ ငါးမို်းရိွ၏။ အာ၀ါသဟူေသာ ေနရာ၊ ဌာန။ မိမိပိုင္နက္ တစ္ခုခုနွင့္စပ္၍ မေပးလို၊ မစြန့္လို၊ မမွ်လို နွေျမာတြန့္တိုျခင္းသည္ အာ၀ါသမစျြရိယ ျဖစ္သည္။ ဘတ္စ္ကားေပၚမွာ သို့မဟုတ္ အျခားတစ္ေနရာရာမွာ ေနရာေကာင္းေလးတစ္ခု ရရိွထားသည့္အခါ ထိုေနရာကို သူတပါး ဖယ္မေပးလိုမႈသည္ အာ၀ါသမစျြရိယ ျဖစ္သည္။
လူမႈေရး ပုဂၢိုလ္ေရးနွင့္စပ္၍ ကိုယ္က အသာစီးရသည့္အခါ နိမ့္က်သူမ်ားနွင့္ မပတ္သက္ေစခ်င္မႈ၊ ပတ္သက္ရမည္ကို စိတ္တြန့္တိုမႈသည္ ကုလမစျြရိယျဖစ္သည္။ ကိုယ့္ခ်စ္သူ၊ ခင္သူ၊ ၾကည္ညိုသူက သူမ်ားကိုခ်စ္ခင္ၾကည္ညိုသြားမွာ စိုးရိမ္တာကလည္း ကုလမစျြရိယျဖစ္သည္။ ကိုယ္ပိုင္ဟု ခံယူထားေသာ ကိုယ့္ပစၥည္း၊ ကိုယ့္ဥစၥာ၊ ကိုယ့္ရပိုင္ခြင့္၊ ကိုယ့္လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို မမွ်လို၊ မေ၀လို၊ မစြန့္လို၊ မေပးလို၊ နွေျမာတြန့္တိုေနျခင္းသည္ လာဘမစျြရိယျဖစ္သည္။ ဂုဏ္သတင္း ေက်ာ္ေစာျခင္းနွင့္စပ္၍ ကိုယ့္လို သူမ်ားကို မျဖစ္ေစျခင္တာ ၀႑မစျြရိယ ျဖစ္သည္။ ကိုယ္တတ္သလို သူမ်ားကို မသိမတတ္ေစခ်င္တာ ဓမၼမစျြရိယ ျဖစ္သည္။ ဆရာမ်ား ဆရာစားခ်န္လွ်င္ ဓမၼမစျြရိယဟု ဆိုရမည္။
ရသင့္ရထိုက္ေသာ စည္းစိမ္ဥစၥာ၌ အၾကင္သူ၏ရမႈကို အလိုမရိွ။ ထိုသူရ၍ ေနသည္ကိုေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ရလတၱံ့ စင္စင္ျဖစ္သည္ကိုေသာ္လည္းေကာင္း ၾကံစည္ၾကားသိရလွ်င္ စိတ္ပင္ပန္း၏။ ထိုသေဘာသည္ ဣသာျဖစ္သည္။ အၾကင္ ဥစၥာစည္းစိမ္ကို မိမိအလိုရိွ၏။ ထိုထိုဥစၥာစည္းစိမ္စုကို မိမိ ရမွရပါမည္လားဟု မိမိ မရမည့္အေရးအတြက္ ၾကံစည္၍ စိတ္ပင္ပန္း၏။ ထိုသေဘာသည္ မစျြရိယမည္၏။
ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟ ေၾကာင့္ စိတ္အရည္အေသြး နိမ့္က်သည္။ ဣသာမစျြရိယ ေၾကာင့္ ပို၍နိမ့္က်သည္။ စိတ္အရည္အေသြးသည္ ဣသာမစျြရိယ ေၾကာင့္ အနိမ့္ဆံုးသို့ ေရာက္သြားသည္။ စိတ္အရည္အေသြး နိမ့္မႈေၾကာင့္ လူ့အရည္အေသြး၊ လူေနမႈ အဆင့္အတန္းေတြပါ လိုက္၍ နိမ့္က်ရေတာ့သည္။ ေရျမင့္ခဲ့ေသာ္ ၾကာျမင့္လိမ့္မည္။ စိတ္အရည္အေသြးျမင့္၍ လူ့အရည္အေသြး၊ ဥာဏ္ရည္ဥာဏ္ေသြးတို့ ျမင့္ခဲ့ေသာ္ လူေနမႈ ပုဂၢလိကဘ၀၊ လူ့အဖဲြ့အစည္းတို့၏ အဆင့္အတန္း၊ လူေနမႈ ဘ၀အဆင့္အတန္း အားလံုး ျမင့္သြားပါလိမ့္မည္။
ဗုဒျြသည္ ေလာက၌ အျမင့္ဆံုး၊ အျမတ္ဆံုး ပုဂၢိုလ္ျဖစ္သည္။ ရုပ္အားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ စိတ္အားျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ လူ့အရည္အေသြး၊ စိတ္အရည္အေသြး၊ ဥာဏ္ရည္ဥာဏ္ေသြး အျမင့္ဆံုး ပုဂၢိုလ္ျဖစ္သည္။ ထိုအာဇာနည္ ေယာက်ာ္းျမတ္ကို ထိုကဲ့သို့ ျမင့္ေအာင္၊ ျမတ္ေအာင္ ျမွင့္တင္ေပးေသာ တရားကား မဟာဂရုဏာ နွင့္ ေနာက္ပါ ေမတၱာ၊ မုဒိတာ၊ ဥေပကၡာ၊ ပညာ၀ီရိယ စသည္တို့ျဖစ္သည္။
ေရျမင့္လွ်င္ ၾကာျမင့္ပါလိမ့္မည္။ စိတ္အရည္အေသြး ျမင့္မားလွ်င္ ဥာဏ္ရည္ဥာဏ္ေသြး၊ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြး၊ လူေနမႈဘ၀၊ လူေနမႈအဆင့္အတန္း အားလံုး ျမင့္မားလာဖို့ ေသခ်ာပါသည္။__._,_.___

View Post on Facebook · Edit email settings · Reply to this email to add a comment.

No comments:

Post a Comment